Frågor & Svar (FAQ)

Vanliga Allmänna Frågor

Hur kan jag få mer information om vilka projekt Avloppsjouren har utfört?

Svar: Under rubriken Nyheter, finns alla Avloppsjouren pågående och avslutade projekt. Alla våra anställda lägger ständigt upp bilder och nyheter där från våra nuvarande projekt.

Har Avloppsjouren god kreditvärdighet, säkerhet & försäkring?

Svar: Vi använder alltid godkänd säkerhetsutrustning. Alla våra anställda är fullt utbildade. Vi är fullförsäkrade.

Avloppsjouren grundades 2009, vi har kreditvärdighet AA; som är näst högsta möjliga kreditvärdighet. Se gärna nedan för alla möjliga kreditvärdigheter ↓

AAA – Högsta kreditvärdighet
Endast aktiebolag kan nå AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha varit verksamt i minst 10 år och dessutom ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

AA – God kreditvärdighet
AA (Dubbel-A) är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs en omsättning över 1 miljon och nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt.

A – Kreditvärdig
För att uppnå A (Enkel-A) krävs nyckeltal som ligger på eller nära branschens genomsnitt.

AN – Nystartat bolag
Ges ut till nystartade företag där ingen negativ information finns.

B – Kredit mot säkerhet
Ges ut till företag med nyckeltal som ligger under branschens genomsnitt och till företag där negativ information finns.

C – Kredit avrådes
Ges till företag som har stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang samt till företag med nyckeltal som långt understiger branschgenomsnittet. Företag som har allvarliga revisorsanmärkningar får också rating C.

(-) – Ej fastställd rating
Rating fastställs inte på företag där viktig information saknas, är inaktuell eller på företag som inte är aktiva.