Frågor & Svar (FAQ)

Vanliga Frågor Angående Relining/Rörinfodring

Vad är relining och rörinfodring?

Svar: Relining – kallas även för rörinfodring och är ett komplement till ett traditionellt eller prebricerat stambyte där man istället för att byta ut rören i fastigheten, låter dom ligga kvar och istället renoverar dem med speciella plastbeläggningar på insidan av rören, så att ett nytt rör skapas inuti det gamla.

Då Avloppsjouren utför reliningsprojekt använder vi en kombination av de olika metoderna som finns på marknaden, för att nå alla delar av rörsystemet. Varje metod för relining/rörinfodring är mer eller mindre lämplig för olika situationer, det är därför viktigt att anpassa metoden efter den specifika fastighetens förutsättningar och det som skall utföras i reliningsentreprenaden.

Här finns mer information om relining/rörinfodring.

Varför är det billigare med relining av rör istället för byte?

Svar: Relining / rörinfodring som metod i sig är inte billigare än att byta ut rören, men relining/rörinfodring blir ofta billigare eftersom många rör i en fastighet ligger inbyggda i väggar och under golv som annars måste rivas upp och återställas till en ännu större kostnad. Reliningen/rörinfordringen går ut på att man låter befintliga rör ligga kvar orörda och så skapar man ett nytt platsrör inuti det gamla röret, som blir lika beständigt som om man bytt ut röret mot ett nytt.

Metoden är lämplig på vissa typer av projekt där det bara är rören som är dåliga och måste åtgärdas. I de flesta fastigheter där rören är dåliga, så är det dock flera saker i fastigheten som behöver åtgärdas, t ex tätskikten och elinstallationer i badrummen och då är inte relining/rörinfodring ett alternativ, eftersom man endast kan relina/rörinfodra rören i fastigheten.

Här finns mer information om relining/rörinfodring. 

Är relining/rörinfordring en säker och beprövad metod?

Svar: Ända sedan 1990-talet har man utvecklat och förfinat reliningsteknikerna och de är idag att betrakta som säkra och beprövade metoder, som är accepterade av både privata och allmännyttiga fastighetsägare, byggentreprenörer, branschorganisationer samt myndigheter.

Vad kostar det att utföra relining/rörinfodring?

Svar: Det beror helt på vad det är som skall relinas, hur tjocka rören är, i vilket skick rören är i, om rören redan är filmnade, rensade och spolade, hur många meter som skall relinas osv.

Genom att använda kontakta oss eller ringa oss på 0413-40 40 90 för en närmare diskussion angående exakt vad det är som skall relinas och för en eventuell offert.

Hur länge håller relinade rör jämfört med helt nya rör?

Svar: Relinade/infodrade rör får samma livslängd som ett helt nytt plaströr, eftersom det är precis vad man skapar inuti det befintliga röret när man relinar. Även om det befintliga röret är trasigt eller defekt på andra sätt, så spelar det ingen roll, för det nya plaströret blir självbärande och får samma tekniska livslängd och funktion, som om man bytt ut det mot ett helt nytt rör.

När skall man välja relining och när ska man välja stambyte?

Svar: För att avgöra om relining/rörinfodring är ett alternativ för Er fastighet skall Ni till att börja med fråga Er vad Er fastighet har för behov. Varje fastighet är unik och åtgärderna man vidtar, måste således vara anpassade efter rådande förutsättningar.

Om fastigheten är i bra skick generellt sett, med intakta tätskikt i badrum och våtrum, men har avloppsrör i dåligt skick som dessutom ligger svårtillgängligt i källargolv, ingjutet i trappor osv, är relining/rörinfodring ett bra alternativ. Om däremot badrummen ändå måste rivas ut och renoveras inom några år är det bättre att satsa på ett traditionellt eller prefabricerat stambyte direkt, där man gör allt samtidigt, både byter ut befintliga rör och gör om badrummen från grunden.

Ofta kan relining/rörinfodring vara ett bra komplement till vanligt traditionellt eller prefebricerat stambyte och kan göras på vissa delar av rörsystemet – till exempel rör under källargolv som annars kan kosta mycket att frilägga och sedan återställa.

Hur lång tid tar det att genomföra relining/rörinfodring?

Svar: Det är väldigt svårt att ge något generellt svar på denna fråga, eftersom det är många variabler som påverkar entreprenadtiden för relining/rörinfodring. Till exempel så påverkar antalet meter som skall relinas, diametern på rören, i vilket skick de nuvarande rören är i, vilken metod för reliningen som skall användas, etc.

Man brukar dock säga att det brukar gå snabbare att utföra rörinfodring på rören, än att göra ett traditionellt eller prefabricerat stambyte där man bilar upp rören, byter dom och återställer. Man skall dock komma ihåg att i ett traditionellt eller prefabricerat stambyte, så renoverar man inte bara rören i fastigheten, utan ofta renoverar man badrummen från grunden, el- och ventilationssystem byts ut, etc.

Man måste samtidigt komma ihåg att relining/rörinfodring endast kan utföras på de utslitna rören i fastigheten. Om det är så att t ex tätskikten i badrummen eller eldragningarna är utslitna också, så finns det inget annat alternativ än att riva ut badrummen och då blir det billigare att byta rören samtidigt som man gör ett traditionellt eller prefabricerat stambyte där man bygger upp badrummen från grunden. Relining/rörinfodring skall därför ses som ett bra komplement till det traditionella eller prefabricerade stambytet, när det är svårt att komma åt att byta vissa rör.

Kontakta oss gärna för mer information angående tid och pris till just din bostad.

Hur lång tid tar det normalt för epoxyn att stelna när man relinar?

Svar: Det beror bland annat på vad det är för temperatur i luften runt rören som relinas, vilken dimension det är på rören, vilken metod man använder för reliningen/rörinfodringen, om man tillför värme för att snabba på torkningen med mera.

Det kan ta allt från 4 till 24 timmar för epoxyn att torka och de som utför reliningen/infodringen hos Avloppsjouren gör vad de kan för att snabba på torkningsprocessen så mycket som möjligt, så att problemen till följd av avstängda rör för boende och lokalhyresgäster blir så få som möjligt.

Vad är det för skillnad på relining och rörinfodring?

Svar: Relining och rörinfodring är precis samma sak, dvs ett bra komplement till ett traditionellt eller prefabricerat stambyte där man istället för att byta ut rören i fastigheten, låter dom ligga kvar och istället renoverar dem med speciella plastbeläggningar på insidan av rören, så att ett nytt rör skapas inuti det gamla.

Här finns mer information om relining och rörinfodring.