Frågor & Svar (FAQ)

Vanliga Frågor Angående Rörinspektion/Rörfilmning

Hur går en rörfilmning till?

Svar: En rörfilmning innebär att man matar in en specialanpassad kamera med en ljuskälla i avloppsröret som skall filmas. Kameran har kontakt med en huvudenhet via en fiberoptisk kabel och operatören kan på så sätt filma röret invändigt. Operatören ser direkt/live via en skärm så man kan identifiera eventuella problem i avloppet.

Finns även möjlighet till att spela in klipp.

Varför filmar man rören?

Svar: Om det är så att man har läckage, stopp eller något annat problem med något rör i fastigheten, så är en rörfilmning ett bra sätt att hitta eventuella fel för att sedan kunna vidta lämpliga åtgärder, för att komma tillrätta med problemet.

Det kan vara lämpligt att spola rören innan man filmar, eller till och med en rörrensning, beroende på rörens skick; för att operatören ska få bästa överblick på fallet. Rörfilmningen genomförs sedan genom att en kamera sätts ned inuti röret, via t ex en renslucka. Kameran, som har en ljuskälla längst fram på kamerahuvudet, åker sedan fram och tillbaka inuti röret och filmar hur röret ser ut på insidan. Kamerahuvudet är vridbart 360 grader och kan således filma hela röret.

Vad kostar en rörfilmning?

Svar: Det är svårt att svara generellt på vad en rörfilmning kostar, eftersom priset beror på hur stor fastigheten är, hur många lägenheter det är, hur många meter rör som skall filmas, i vilket skick rören är i.

Kontakta oss gärna för mer information om pris och eventuella frågor angående rörfilmning för just ditt fall!