Frågor & Svar (FAQ)

Vanliga Frågor Angående Rörrensning/Fräsning

Vad är det för skillnad på rörrensning och rörspolning?

Svar: Rörspolning eller stamspolning gör man som en förebyggande underhållsåtgärd, innan det blivit stopp i rören i fastigheten. Man använder bara kallt vatten under högt tryck för att spola bort de avlagringar som sitter på insidan av rören.

Rörrensning däremot utförs när avlagringarna sitter så hårt på insidan av rören att det inte går att spola bort dem med endast vatten. Rörrensningen görs då med antingen specialanpassade skärhuvuden eller renskedjor, som antingen skär eller slår bort avlagringarna. Det kan t ex handla om korrosion, stenar, betong eller liknande som hamnat i avloppet.

Rörrensning kan utföras både som en akut åtgärd för att lösa stopp i avloppen, men också som en del av en rör- eller stamspolning, när man inte får bort alla avlagringar genom att endast spola rören med vatten.

Behöver man städa fastigheten efter rörrensningen?

Svar: Beroende på var stoppet i avloppet sitter i fastigheten, så kan det bli nödvändigt att komma in i din fastighet, för att försöka rensa stoppet därifrån. Detta kan leda till lite vätska på golven, när vattenlåsen skall öppnas för att kunna spola eller rensa rören under handfat i badrummet eller under diskbänken i köket. Det handlar generellt inte om speciellt mycket som behöver torkas. Det är dock viktigt att man flyttar undan eller tömmer eventuella underskåp under handfat i badrum samt tömmer skåpen under diskbänken i köket, så att personalen kommer åt att utföra rörrensningen på rätt sätt.

Se även till att plocka undan eventuella värdefulla och ömtåliga saker som finns mellan fastighetens entrédörr och badrum, WC samt kök, där man behöver komma fram med spolslang och annan utrustning för rörrensningen.

Vad kostar en rörrensning?

Svar: Det är svårt att svara generellt på vad en rörrensning kostar, det bästa är att kontakta oss för att få pris för just ditt specifika fall.

Hur går en rörrensning/fräsning till?

Svar: När man genomför en rörrensning så börjar man med att försöka identifiera var någonstans stoppet i röret sitter med hjälp av rörfilmning. När stoppet är hittat så går man in i rummet (badrum & kök t.ex) som ligger närmast stoppet och spolar avloppet med högtrycks kallvatten.

Ofta får man gå fram och tillbaka flera gånger med rensslangen, för att lyckas spola bort allt som finns i röret, beroende på hur igensatta rören är. Om stoppet sitter så hårt att det inte går att spola bort, måste man göra en mekanisk rörrensning, fräsning, av rören med skärhuvuden och renskedjor.

Kan man spola bort alla typer av stopp i avloppet?

Svar: Det beror lite på vad stoppet i röret beror på, när det gäller att välja metod för att lösa upp stoppet. Ofta försöker man först spola rent röret med vatten under högt tryck genom en så kallad rör-eller stamspolning. Om stoppet kvarstår efter spolningen, så fräser man bort stoppet med specialanpassade skärhuvuden eller renskedjor, genom att göra en så kallad mekanisk rörrensning/fräsning.