Rörrensning

[rev_slider alias=”topp_undersidor”][/rev_slider]

Rörrensning

Vid svårare stopp krävs mekanisk rörrensning

Problem i fastigheters avloppssystem beror oftast på bristande underhåll. Igenslammade avloppsledningar leder förr eller senare till stopp, med dyra och besvärliga reparationer som följd. En början till stopp i avloppet kan upptäckas i tid genom att vara uppmärksam på om avloppen börjar klucka och bubbla eller har dålig avrinning. Då är det hög tid att sätta in förebyggande åtgärder som högtrycksspolning och avloppsspolning av rören. Högtrycksspolning av avlopp är en metod som ger ett mycket bra resultat. När röret rengörs från rost, skräp och annat som kan förorsaka problem, så minskar risken för framtida stopp i avloppet. Rörspolning utförs i både små och stora rör, vi har ett stort urval av munstycken och annan utrustning för att rengöra och öppna stopp i rör och ledningar.

En effektiv och kontinuerlig underhållsspolning förebygger problemen och sker i olika etapper. Först högtrycksspolas ledningarna i källare/bottenplan ut till kommunens ledning. Därefter spolas stammarna upp till avluftningarna, varpå man går in i samtliga av fastighetens ledningar och högtrycksspolar stickledningarna ut till stammen.

Vid en villaspolning använder vi vanligt vatten utan tillsatser i tryck upp till 500 bar och specialmunstycke som ”slipar” rören rena från de flesta avlagringar. Om avlagringarna inte går bort med endast vatten använder vi en annan teknik där vi blandar spolning med mekanisk rörrensning. Det är oftast rostavlagringar samt kaustiksoda som man använde förr i tiden till avloppsstopp.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”]

Se upp för träd nära rören

Ta en titt runt din fastighet och kolla om något träd växer intill rörledningar som går från huset ut till gatan. I så fall kan det vara klokt att ta bort trädet så att rötterna inte riskerar att växa in i rören och orsaka allvarliga stopp och skador.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”]