Frågor & Svar (FAQ)

Vanliga Frågor Angående Rörspolning

Vad innebär rörspolning och varför gör man det?

Svar: Rörspolning innebär att man med hjälp av vatten med högt tryck, i förebyggande syfte, spolar rent fastighetens rör för att förlänga rörens livslängd och minska risken för stopp till följd av avlagringar.

Stopp i fastighetens rör kan orsaka kostsamma och besvärliga vattenskador och läckage, vilket i många fall kan undvikas genom förebyggande åtgärder, där rörspolning är en viktig del.

Hur går en rörspolning eller stamspolning till?

Svar: En rör- eller stamspolning så börjar man med att spola rören i källaren ända ut till huvudledningen ute i gatan. Oftast behöver man gå fram och tillbaka flera gånger med rensslangen, för att lyckas spola bort allt som finns i röret, beroende på hur igensatta rören är. Om avlagringarna sitter så hårt fast att de inte går att spola bort, måste man göra en mekanisk rensning, fräsning, av rören med skärhuvuden och renskedjor.

När man är säker på att dessa rör i källaren är rena, så går man vidare med att spola rent rören i lägenheterna, tvättstugorna samt övriga utrymmen. För att komma åt rören i lägenheterna så behöver man få tillträde till dessa. Det är därför viktigt att de boende antingen är hemma eller att kompletta uppsättningar med nycklar, larmkoder osv till lägenheterna överlämnas till entreprenören innan arbeten med rör-eller stamspolningen påbörjas. Till övriga utrymmen i fastigheten har ofta fastighetsskötaren möjlighet att förse entreprenören med nycklar.

I de allra flesta fall så börjar man spola rören på våningen längst ned och jobbar sig uppåt i fastigheten, eftersom det oftast är mest avlagringar i rören längre ned i fastigheten.

Vad kostar en stam- eller rörspolning?

Svar: Det är svårt att svara generellt vad en stam- eller rörspolning kostar, då det beror väldigt mycket beroende på hur stor fastigheten är, hur många lägenheter det är, hur många rör som skall spolas, i vilket skick rören är i, etc.

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information/pris angående just din situation.

Vad är en stam för något?

Svar: En stam är en vertikal (stående) rörledning i ett hus som mindre rör förgrenas ut ifrån. Precis som grenarna på ett träd går ut från en huvudstam så ansluter sig de horisontellt liggande rören från lägenheternas badrum och kök till huvudrörstammar.

När man pratar om stambyte, så menar man helt enkelt utbyte av de befintliga rören i fastigheten.

Hur ofta bör man spola rören i sin fastighet?

Svar: Stamspolning är något som skall utföras i förebyggande syfte. Stamspolning bör utföras vart tredje till femte år för att vara säker på att alla stammar, rör och avlopp hålls fria från stopp och beläggningar.

Igenfyllda rör kan leda till stamstopp med risk för översvämning och fuktskador. Skador som uppstår på grund av igensatta ledningar är både obehagligt och kostsamt. Var speciellt varsam när vatten börjar “komma tillbaka” vid användning av avloppet, eftersom detta snabbt kan leda till fuktskador.

Kan det bli smutsigt i fastigheten efter rör-/stamspolningen?

Svar: Vid en rör-/stamspolning så kan det leda till lite vätska samlas på golven, när vattenlåsen skall öppnas för att kunna spola rören, Det handlar dock inte om speciellt mycket som behöver torkas. Det är dock viktigt att man flyttar undan eller tömmer eventuella underskåp under handfat i badrum samt tömmer skåpen under diskbänken i köket, så att dom som skall utföra spolningen kommer åt att utföra den på rätt sätt.

Se även till att plocka undan eventuella värdefulla och ömtåliga saker som finns mellan lägenhetens dörr och badrum, WC samt kök, där man måste komma fram med spolslang och annan utrustning.