Avloppsjouren erbjuder service och besiktning för ditt avlopp

  • Fordon bilar spolningssläp högtryckssläp reliningsjouren
  • Avloppsjour spolning avloppsrensning
  • Vid teckning av serviceavtal med avloppsjouren kan du känna dig trygg året runt.

Varför är det självklart att underhålla och serva vissa saker men inte det som kan kostar mest i ditt hem? Likheterna mellan er bil och ert avlopp är fler än ni tror. En besiktning testar helt enkelt bara ifall bilen eller avloppet är i tillräckligt bra skick för att användas. Den kommer att flagga eventuella problem eller säga till dig om det finns delar i bilen eller i avloppet som snart måste bytas ut. Besiktningen lyfter vanligtvis bara fram problem när de måste fixas. Servicen hjälper dig se felet innan det uppstår vilket ger dig tid att tänka och fundera ut hur du bäst går till väga med problemet. Även om det kostar att serva bilen eller avloppet så kommer det spara dig pengar i det långa loppet. Likheterna är många men ändå tänker man bara på avloppet när ett problem uppstått, ofta ett onödigt problem som går att undvika med rätt underhållning.

Vill du vara helt säker på din vatten- och avloppssituation så teckna ett serviceavtal med Avloppsjouren, läs mer här.

Hur servar Avloppsjouren ert avlopp?

Högtrycksspolning av avlopp är en metod som ger ett mycket bra resultat. När röret rengörs från rost, skräp och annat som kan förorsaka problem, så minskar risken för framtida stopp i avloppet.

Rörspolning utförs i både små och stora rör, vi har ett stort urval av munstycken och annan utrustning för att rengöra och öppna stopp i rör och ledningar.

En effektiv och kontinuerlig underhållsspolning förebygger problemen och sker i olika etapper. Först högtrycksspolas ledningarna i källare/bottenplan ut till kommunens ledning. Därefter spolas stammarna upp till avluftningarna, varpå man går in i samtliga av fastighetens ledningar och högtrycksspolar stickledningarna ut till stammen.

Hur besiktar Avloppsjouren ert avlopp?

Har du problem med återkommande stopp i avloppen kan en rörinspektion hjälpa dig att ta reda på varför. Det är också bra att då och då göra en besiktning av rörens skick även om inget akut har inträffat. Då hittas eventuella osynliga fel och man kan enkelt förebygga framtida skador. En inspektion kan även göras inför reparationer eller stambyten.

Vanliga fel på ledningar är skarvförskjutningar, synliga gummiringar, avlagringar, hål, sprickor, rötter, sättningar eller föremål i ledningarna.

Vid återkommande eller akuta stopp är den effektivaste och billigaste åt­gärden att filma rören för att loka­­­li­sera felet.

Därefter är det lätt att bestämma lämplig åtgärd för att lösa situa­tionen.

En rörinspektion är även bra att göra innan relining, som innebär att man ersätter gamla rör med nya utan att man behöver gräva upp dem. Avloppsjouren anser att en rörinspektion är viktig så ni och vi kan säkerställa att allt är OK innan rören bytes.