Slamsugning

[rev_slider alias=”topp_undersidor”][/rev_slider]

Slamsugning

Undvik översvämmade brunnar och tankar

Vi tömmer och slamsuger avloppsbrunnar och dagvattenbrunnar. Slam i septiktankars, gamla trekammarbrunnar, stuprännor och dagvattenbrunnar leder förr eller senare till stopp och översvämningar om de inte töms i tid. Avloppsjouren erbjuder både akut slamsugning och planerade underhållstömningar.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”]

Enkelt att tömma

Våra fordon är utrustade och godkända för tömning och slamsugning av alla typer av brunnar, tankar och reningsverk. Slambilarna är smidiga och kommer lätt in på gårdar och tomter utan att skada rabatter och planteringar.

För att undvika alla problem och kostnader vid akut slamsugning rekommenderar vi planerade och regelbundna tömningar. Kontakta oss så bestämmer vi gemensamt vad som är en lagom frekvens för just era brunnar och tankar.

Rådgivning för ett välfungerande avloppssystem

Slamsugning är bara en del av det regelbundna underhåll som ditt avloppssystem kräver. Men varje fastighet har sina särskilda förutsättningar. Kontakta oss om du vill ha rådgivning och en plan för hur man bäst underhåller avloppet och förebygger framtida problem.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”]