Har du koll på din vatten- och avloppssituation? Vi är experter och hjälper gärna till!

Kontakta oss

Behöver du akut hjälp?

Inga problem! Våra rörmokare hjälper dig – Vi har jour dygnet runt! Oftast uppstår akuta ledningsproblem eller stopp i avloppet efter arbetstid, under helger och på kvällar. Därför har vi på Avloppsjouren jour dygnet runt!

Stopp i avloppet i köket eller på toaletten, rör som slammat eller växt igen, frusit sönder eller på annat sätt havererat, kan ge vattenskador, som är svåra och dyra att åtgärda.

Vill du veta lite mer om vad du ej bör slänga ner i ditt avlopp för att undvika framtida problem enklare? Klicka här.

Ring oss dygnet runt, direkt när skadan uppstått eller när du märker att vattnet inte rinner undan som det ska! Våra jourbilar är alltid snabbt på plats för att stoppa skadan och åtgärda avloppsproblemen. Eller ännu hellre: Ring för att förebygga. Det blir billigast och skapar trygghet i ditt boende.

Genom att underhålla avloppet och spola avloppsrören på rätt sätt minskar du risken att råka ut för akut avloppsstopp. Ett fel som inte åtgärdas i tid kan leda till stora kostnader och öka problemen med fuktskador i samband med läckage i fastigheten.

Du kan alltid vara säker på att få rätt hjälp oavsett tid på dygnet när du ringer till oss. Vi arbetar i stora städer som Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad men även ute på landsbygden i hela Skåne.

Du når oss enkelt på samma telefonnummer dagtid som kvällstid.

akuta ledningsproblem

Skapa trygghet i ditt boende med hjälp av en underhållsspolning!

Problem i fastigheters avloppssystem beror oftast på bristande underhåll, man väntar hellre tills det blir ett akut ärende med att ringa våra experter på Avloppsjouren. Men man kan påverka livslängden genom att vara uppmärksam och alltid tänka på att inget avloppssystem i världen är underhållsfritt!

Igenslammade avloppsledningar leder förr eller senare till akuta stopp i avloppet, med dyra och besvärliga reparationer som följd.

En början till stopp i avloppet kan upptäckas i tid genom att vara uppmärksam på om avloppen börjar klucka och bubbla eller har dålig avrinning. Då är det hög tid att sätta in förebyggande åtgärder som högtrycksspolning och avloppsspolning av rören.

Högtrycksspolning av avlopp är en metod som ger ett mycket bra resultat. När röret rengörs från rost, skräp och annat som kan förorsaka problem, så minskar risken för framtida stopp i avloppet.

Rörspolning utförs i både små och stora rör, vi har ett stort urval av munstycken och annan utrustning för att rengöra och öppna stopp i rör och ledningar.

En effektiv och kontinuerlig underhållsspolning förebygger problemen och sker i olika etapper. Först högtrycksspolas ledningarna i källare/bottenplan ut till kommunens ledning. Därefter spolas stammarna upp till avluftningarna, varpå man går in i samtliga av fastighetens ledningar och högtrycksspolar stickledningarna ut till stammen.

Vid en villaspolning använder vi vanligt vatten utan tillsatser i tryck upp till 500 bar med specialmunstycke som ”slipar” rören rena från de flesta avlagringar. Om avlagringarna inte går bort med endast vatten använder vi en annan teknik där vi blandar spolning med mekanisk rengöring. Det är oftast rostavlagringar samt kaustiksoda som man använde förr i tiden till avloppsstopp.

Se mer frågor och svar angående avloppsspolning.

Rörspolning eller villaspolning så trycker man ner spolslang i röret och underhållsspolar röret

Så här går en avloppsspolning till

KÖKET: Avloppet under diskbänken spolas. Det underlättar om utrymmet är tomt när vi kommer.

BADRUMMET: Golvbrunnen och vasken spolas. Kontroll och eventuellt byte av trasiga vattenlås.

TVÄTTSTUGAN: Golvbrunnen och vasken spolas. Kontroll och eventuellt byte av trasiga vattenlås.

GRENLEDNING: Spolning av grenledningar ut till huvudledningen.

Genom en underhållsspolning återställer våra spoltekniker flödet i avloppssystemet. Metoden bygger på rengöring/rensning med vatten under variabelt tryck, med speciella munstycken. En villaspolning gör man i förebyggande syfte och då förutsätter vi att man inte ska ha stopp i avloppet när vi kommer dit. Det man kan göra däremot ifall man har stopp är att välja en stopp spolning i kombination med underhållsspolning.

Har ni tidigare avloppsproblem i huset har vi inspektionsutrustning och kan filma avloppssystemet för en låg merkostnad.

Se framtida problem med hjälp av en rörinspektion

Varför gör man en rörinspektion?

Har du problem med återkommande stopp i avloppen kan en rörinspektion hjälpa dig att ta reda på varför. Det är också bra att då och då göra en besiktning av rörens skick även om inget akut har inträffat. Då hittas eventuella osynliga fel och man kan enkelt förebygga framtida skador. En inspektion kan även göras inför reparationer eller stambyten.

Vanliga fel på ledningar är skarvförskjutningar, synliga gummiringar, avlagringar, hål, sprickor, rötter, sättningar eller föremål i ledningarna.

Vid återkommande eller akuta stopp är den effektivaste och billigaste åt­gärden att filma rören för att loka­­­li­sera felet.
Därefter är det lätt att bestämma lämplig åtgärd för att lösa situa­tionen.

Se mer frågor och svar angående rörinspektion.

En rörinspektion eller rörfilmning är även en bra metod i kombination med en relining

En rörinspektion är även bra att göra innan relining, som innebär att man ersätter gamla rör med nya utan att man behöver gräva upp dem. Då är en rörinspektion viktig så att vi kan säkerställa att allt är OK innan rören bytes.

Avloppsjouren har kameror som täcker rördimensioner från 30 till 250 mm.

I en del fall krävs rengöring/spolning av rören innan filmning sker. Kontakta oss för pris på rengöring i samband med inspektion.
Ni kan givetvis få resultatet av filmningen sparat på USB eller DvD. OBS detta måste dock bokas i förväg!

Avloppsjouren är auktoriserad rörinspektör enligt STVF – Sveriges TV-inspektionsföretag.

Avloppsjouren är certifierad av Sveriges TV-Inspektionsföretag STVF

Har du rötter eller hårda beläggningar i ditt avloppssystem? Då är en fräsning det bästa för ditt avloppssystem!

Vad innebär ett rotpaket?

Har man en något äldre villa är det vanligt att ledningarna i husets bottenplatta och ut till gatan är av betong. Dessa ledningar består av ihopfogade sektioner med skarvar. Med åren vittrar betongen, och rötter från träd och buskar kan tränga in. Det som då sker gradvis är att rötterna blir kraftigare, och diverse partiklar fastnar i dessa. Med tiden får man sk ”rotpaket”. Dessa kan variera i storlek från en pingisboll till hela rörets innerdiameter. De orsakar givetvis störst och tidigast problem om de bildas i rörets nedre halva, eftersom papper och annat lättare fastnar då.

Ett rotpaket kan sitta så hårt att man måste göra en mekanisk rörrensning

Vi utför rotskärning av ledningar där rötter har växt in i rören och fräsning där spackel, betong, bruk eller dylikt sitter fast i ledningssystem. Självklart kan vi utföra rotskärning i samband med stamspolning eller efter vi har gjort en rörinspektion.

Rotskärning är en mekanisk konstruktion som slår/skär bort rötterna. Men oftast är problemet endast löst kortsiktigt. Efter några år är det inte ovanligt att det ser likadant ut igen.

Vill man få bukt med problemet permanent är det bästa att gräva upp ledningen och ersätta betongen mot plaströr, eller om det är svåråtkomligt, investera i en så kallad ”relining/rörinfodring”. En teknik som grovt förenklat skapar ett nytt rör i det gamla röret. Läs mer >>

Rotpaket och rötter letar sig in i vissa rör och kan kräva rotskärning eller även kallad mekanisk rörrensning

Är ditt rör trasigt? Inga problem, vår reliningsavdelning är experter på rörinfodring!

Rörinfodring innebär enkelt uttryckt att ett nytt rör gjuts inne i det gamla.

Rörinfodring eller relining är ett alternativ till traditionellt byte av rör, och används i första hand på rör som ligger ingjutna i hus och mark.

Varför väljer man att relina istället för att göra ett traditionellt rörbyte?

Många av de större rören, dvs stammarna är ingjutna i fastigheten och marken. Detta gör att vid ett stambyte så måste golv och väggar bilas upp för att blottlägga de gamla rören. Ingripandet är omfattande och arbetet bakom är tidskrävande och kostsamt.

Rörinfodring däremot är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Du slipper oftast att bila upp och blottlägga rören överhuvudtaget, utan kan i de flesta fall utföra rörinfodring från ”brunn” till ”brunn”. Ytterligare fördelar med rörinfodring är, bortsett från de lägre kostnaderna, bland annat mindre materialåtgång och minskade transporter.

Se mer frågor och svar angående relining/rörinfodring.

Före Efter Relining Rörinfodring

Tillvägagångssätt inför en relining:

Rörinfodring är genialt! Fördelarna är många men det bästa är att vatten och avlopp normalt kan användas precis som vanligt kväll, natt och morgon. Normalt behöver vi bara en dag för att åtgärda rören i en lägenhet. Dagen efter åtgärdar vi stammarna. Vi gjuter alltså ett nytt rör inuti det gamla och steg för steg, så här går det till:

1. Informationsmöte

Vi börjar med att informera alla berörda parter om vad som kommer att ske och hur det går till. Vi berättar om tider, hållpunkter och tillvägagångssätt och besvarar förstås alla frågor. Alla informationsinsatser till de boende som krävs under arbetets gång planeras och förankras hos beställaren.

2. Rensning / Fräsning

Vi demonterar sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Via rensluckor, golvbrunnar eller anslutningar för toalett och handfat går vi in och rensar noggrant med vatten och ett roterande rensverktyg, en så kallad avloppsspolning. Givetvis lägger vi ut skyddspapp på de ytor vi arbetar. De boende behöver ej flytta från sin lägenhet under arbetets gång. Till skillnad från ett stambyte behöver de inte flytta undan sina möbler, mycket mindre täcka dem för att slippa damm. Fördelarna med rörinfodring är många.

3. Inspektion

Med en inspektionsfilmning görs en noggrann undersökning av hela avloppssystemet där alla delar inspekteras. Varje avvikelse dokumenteras i en kontrollplan.

4. Gjutning av nya rör (Relining / Rörinfodring)

Nu går vi in och gjuter de nya rören inuti de gamla. Efter härdning finns ett helt rör inuti det gamla – Rörinfodring.

5. Kontroll/dokumentation

När rörinfodringen har härdat är resultatet ett nytt avloppssystem med mycket starka, skarvlösa och självbärande rör. Vi kontrollerar kvaliteten på rörinfodringen genom att vi sänder ner en kamera för en inspektionsfilmning – alla ledningar dokumenteras med spårbarhet på film. När det är klart återstår inget annat än att montera tillbaka sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Och när det är gjort märks det överhuvudtaget inte att vi har varit där.

6. Överlämning

Sist av allt överlämnas dokumentationen till uppdragsgivaren. Allt material dokumenterat på film lämnas tillsammans med en signerad kontrollplan för samtliga ledningar till fastighetsägaren/uppdragsgivaren, i samband med godkännande av det nya rörsystemet och rörinfodring. Dokumentationen utgör en garanti och är till mycket god hjälp vid eventuellt behov av framtida arbeten i rörsystemet.


De olika reliningsmetoderna

Long line

Long line-metoden (även kallad “strumpa”) är lämplig vid i stort sett all invändig renovering i fastigheter, huvudledningar och samlingsledningar. Detta är en reliningsmetod som innebär att vi med hjälp av tryckluft skjuter in en strumpa i det gamla röret. Strumpan som är ett flexibelt foder är indränkt i härdplast – Epoxy, härdar under tryck.

Efter mellan 2-6 timmars härdning (beroende på temperatur och förhållande) har det flexibla fodret härdat och har blivit ett helt tätt nytt rör inne i det gamla röret. Slutligen går vi in med en fräsrobot och öppnar upp alla pågående stick.

Long line metoden är lämplig vid i stort sett all invändig renovering i fastigheter, huvudledningar och samlingsledningar som även är de som oftast ligger ingjutna i källargolv, samt dagvattenledningar. Long line kan även användas i fuktiga förhållanden. Vi sätter Long line i rör med dimensioner från 70 mm till 800 mm och kan även skjuta rör upp till .

Den största fördelen är att även om det gamla röret som fortfarande ligger utanpå det nya, skulle rasa samman så har det nya röret samma funktionsduglighet som vid ett traditionellt rörbyte och klarar av att stå helt för sig själv.

Under hela processen så övervakar vi arbetet genom inspektionskamera med en samtidig dokumentering över rörsystemet och det slutliga resultatet.


Point line

Även kallad punktlagning, detta är en reliningsmetod som innebär att vi lagar en separat punkt istället för att så som med en Long line laga en hel sträcka. Point line använd främst vid akuta lagningar eller begränsad skada på röret.

Det har även blivit allt vanligare att om du har återkommande problem med rötter som växer in vid skarvarna i rören så kan vi sätta en enkel Point Line över detta, vilket förhindrar rötterna från att åter växa in vid skarvarna. Hållbarheten vid en Point line är precis lika hållbart som vid en Long line.

Får du en akut läcka i din villa eller i en bostadsrättsförening reparerar vi läckan temporärt med en Point Line, detta så att du får extra tid att planera för en större renovering av dina rör. Dock skall man inte vänta för länge med en helrenovering, då det i äldre rör som börjat läcka på ett ställe garanterat kommer börja läcka eller i värsta fall rasa samman inom en snar framtid.

Gemensamt för Long line och Point line

  • Samma hållbara resultat
  • Garanterat minst 3mm nytt rör
  • Härdar även i fuktig miljö
  • Elastiskt upp till 60 %
  • Tål rensning och belastning precis som ett traditionellt bytt rör.

Spray line

Revolutionerande sprutrelining för punktlagning med ElastoFlake, ett nytt material från Relining Group, är en polymer plastmassa avsedd för sprutrelining, och som utvecklats speciellt för att möta de utmaningar man kan stöta på vid renovering av avloppsrör.

Den nya tekniken gör det möjligt att tillförlitligt skapa en smidig och slitstark ny yta på insidan av avloppet utan att skada befintliga strukturer. Materialet tål mycket stora temperaturvariationer, vilket möjliggör för en mängd olika användningsområden, inklusive industriella avloppssystem.

Den höga elasticitet gör att man undviker sprickor och spänningar som kan uppstå vid termisk expansion eller mekanisk påfrestning. ElastoFlake anpassar sig perfekt till förändringar i de axiella och radiella storleken av röret.

Resistent mot temperaturförändringar

Liknande material har använts till exempel i simbassänger, vattenbehållare, som skyddande beläggning på de inre ytorna i tankar, beläggningar i nya gjutjärnsrör, och som inre beläggning för rörledningar, inklusive olja- och gasledningar. Beläggningen bildar ett antibakteriellt skydd, vilket gör den lämplig för användning i avlopp.

Utvecklat för att möta behoven hos kunden

Relining Groups började utvecklingen av det nya materialet genom att lyssna på kundernas önskemål. Sett utifrån kundens synvinkel, var det viktigaste ett snabbt och säkert utförande till minsta möjliga kostnad, utan att för den skull kompromissa med kvaliteten.

ElastoFlake har utvecklats som en del av ett kvalitetsledningssystem, där är den viktigaste faktorn är kvalitetssäkring. Detta försäkrar således att projekten uppfyller krav på kvalitet och effektivitet som krävs utav produkten.

ElastoFlake ger både kunden och utföraren ett idealiskt åtagande att arbeta effektivare, eftersom materialet torkar och härdar snabbt, vilket möjliggör snabb bearbetning utan att kompromissa med kvaliteten.


Hybridteknik

En kombination av flera av reliningsmetoderna.

Denna teknik passar sig väl när du har såväl stora som små rör som skall relinas. Här går vi först in med strumpan som du kan läsa mer om vid Long Line. Efter att strumpan har härdat går vi in och fräser upp eventuella stick för att i sin tur sätta grenförstärkare där.

När detta är gjort sprutrelinas sedan de mindre rören.

Vanligast är att man utför denna form av Hybridteknik vid renovering av varierande storlekar av rör. Där man till exempel i första hand sätter Long Liner i stammar och sedan sprutrelinar upp i avloppsrör som går fram till toalett, golvbrunnar eller köksavlopp.

VARFÖR GÖR MAN EN SLAMSUGNING?

Akut- eller underhållstömning? Vi utför slamsugning i hela Skåne av allt från septiktankar till torrsugning. Som företag, privatperson och bostadsrättsförening får ni alltid snabb och effektiv hjälp. För oss är inget jobb för stort eller litet. Vänta inte för länge, utan låt oss komma fram till en anpassad lösning efter era behov av slamsugning.

slamsugning

MER OM SLAMSUGNING

Våra fordon är utrustade och godkända för tömning och slamsugning av samtliga typer av brunnar och tankar. Vi slamsuger bl.a. dag- och spillvattenbrunnar, septiktankar, reningsverk med mera! Vi är redo för att hjälpa dig med dina slamsugningsbehov oavsett omfattning. Våra chaufförer är skickliga med dessa stora fordon och kommer oftast åt utan några större bekymmer på de flesta platser.

RÄTT FREKVENS PÅ EN SÅ KALLAD UNDERHÅLLSTÖMNING ÄR BRA FÖR DIG SOM KUND I LÄNGDEN.

Slipp onödiga akuta problem som översvämning genom att ungefär veta när du ska tömma din trekammarbrunn t.ex. Genom att vänta för länge mellan gångerna kan i värsta fall leda till stopp i avloppet i detta fall och för dig som kund i så fall onödiga extra utgifter då det lär bli jourtaxa, eftersom det oftast händer plötsligt och såklart på en helgdag på kvällen. Detta är dock inget problem och vi är redo att hjälpa till alla dagar, alla tider. För en bostadsrättsförening kan det här också betyda att vatten rinner ner i källaren eller till en hyresgäst. Med rätt frekvens vid slamtömning slipper ni också många andra problem.

Vi tvättar ert tak & fasad och erbjuder även grön-fri behandling

En effektiv taktvätt förlänger livslängden på alla fastigheter och ger också ett nytt fräscht intryck.

Vi på Avloppsjouren erbjuder taktvätt, fasadtvätt och impregnering, vilket gör att av väder och vind hårt slitna ytor ser nya ut igen. Impregneringen har en vattenavvisande effekt, som gör det svårt för mossa och alger att få fäste, samtidigt som taket skyddas.

I samband med taktvätt rekommenderar vi också att takrännorna rengörs.

Innan arbetet påbörjas gör vi en riskanalys och en kontroll av ditt tak. Om taket är i sådant skick att det inte går att tvätta makulerar vi beställningen. Du betalar då ingenting. Det är sällan detta sker, men det är ändå viktigt att veta att alla tak ej är lämpliga att rengöra eller behandla.

Takspolarna före efter bild referens rena tak taktvätt

Grön-Fri behandling är effektivt

  • Fungerar på alla ytor.
  • Alger och lava dör omedelbart
  • Appliceras med tryckspruta eller pensel
  • Långtidsskydd, håller ytorna rena i upp till 4 år.
  • Påverkar inte byggmaterial.

Se mer info på www.gron-fri.se

Takspolarna tvättar ert tak och höjer värdet på din fastighet avsevärt

Våra Samarbetspartners

Här kommer man se alla våra större samarbetspartners som aktivt ger oss jobb ofta. Vi uppskattar alla jobb lika mycket och hjälper även dig som privatkund!