Villaspolning & rörspolning

[rev_slider alias=”topp_undersidor”][/rev_slider]

Villaspolning & rörspolning

Spolning rensar rörens insida från beläggningar

Ibland beror stopp och illaluktande avlopp på avlagringar på rörens insida. Med ett speciellt munstycke spolar vi vatten i tryck upp till 500 bar så att rören ”slipas” från avlagringar. Vi spolar igenom dina rör med hett vatten så att de flesta beläggningar smälter och sköljs bort. Vår spolmetod är effektiv men har ett lågt tryck för att skona rören, som kan vara gamla och sköra. Lagom spolningsintervall är vart tredje till femte år – och glöm inte att du kan använda dig av ROT-avdrag.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”]

Rörspolning i flerfamiljshus och kommersiella fastigheter

Rörspolning görs både vid akut stopp och vid underhåll av avloppet. En effektiv och regelbunden underhållsspolning återställer vattenflödet och förebygger kostsamma stopp i avloppet. Vår metod innebär rengöring med vatten under variabelt tryck med speciella munstycken.

Spolningen sker i etapper, först högtrycksspolas källare/bottenplan ut till kommunens ledning. Därefter spolar vi stammarna upp till avluftningarna innan vi går in i samtliga ledningar och högtrycksspolar stickledningarna ut till stammen. Vi informerar alla hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare i god tid innan arbetet påbörjas.

Snabbguide till rörspolning
– så här går det till:

Tvättstuga: Golvbrunn och eventuellt vask spolas. Kontroll och eventuellt byte av trasigt vattenlås.
Badrum: Golvbrunn och eventuellt vask spolas. Kontroll och eventuellt byte av trasigt vattenlås.
Kök: Avloppet under vasken spolas. Det underlättar om utrymmet är tomt när vi kommer.
Grenledningar: Alla rör ut till huvudledningen spolas.
Huvudledning: Stående och liggande stammar spolas.

 

Håll koll på vad som hamnar i avloppet

Glöm inte att avloppet i första hand är till för förbrukat vatten. Tops, bindor, tamponger, hushållspapper, servetter, fett med mera kan orsaka allvarliga stopp om det spolas ner i toaletten eller vasken.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”]