Hetvattenspolning

Upplev kraften i hetvattenspolning för en djupgående och effektiv rengöring. Ta kontakt idag!

Vår hetvattenspolningstjänst använder högtrycksvatten vid höga temperaturer för att lösa upp och avlägsna envisa föroreningar och blockeringar. Resultatet är ett rent och optimalt fungerande avloppssystem. Boka vår hetvattenspolningstjänst idag och få en skinande ren avloppshantering.

Vad är hetvattenspolning?

Hetvattenspolning är en rengöringsmetod där vatten med hög temperatur används tillsammans med högt vattentryck för att rengöra ytor och rör. Resultatet är en renare och mer hygienisk miljö samt en förbättrad funktion av rör och avloppssystem.

 

Hetvattenspolning – en effektiv metod

Genom att använda hetvatten kan man effektivt lösa upp och ta bort fett, olja, sot, smuts och andra envisa föroreningar. Hetvattenspolning är särskilt effektiv för rengöring av avloppssystem, avlägsnande av beläggningar på fasader eller rengöring av industriella ytor. Det varma vattnet bidrar till att bryta ner föroreningarna och ger en djupgående och noggrann rengöringseffekt

 

Vilken utrustning används vid hetvattenspolning?

Vid hetvattenspolning används specifik utrustning för att uppnå högtrycksvatten vid höga temperaturer. Huvudkomponenterna i utrustningen inkluderar en hetvattenkälla, vanligtvis en hetvattensgenerator eller värmare, en högtryckstvätt och slangar för vatten- och ångatillförsel.

Hetvattensgeneratorn eller värmaren värmer vattnet till önskad temperatur, vanligtvis över 80 grader Celsius. Den uppvärmda vattenströmmen matas sedan genom högtryckstvätten som sprutar ut vattnet med högt tryck för att lösa upp och spola bort föroreningar. Den använda utrustningen kan variera beroende på applikationen, omfattningen av rengöringen och arbetsmiljön. Professionella företag som specialiserar sig på hetvattenspolning har rätt utrustning och kunskap för att utföra uppgiften effektivt och säkert.

 

Varför ska man använda sig av hetvattenspolning?

Att använda sig av hetvattenspolning har flera fördelar. För det första kan högtrycksvatten vid höga temperaturer effektivt lösa upp och avlägsna fetter, oljor, beläggningar och andra envisa föroreningar som är svåra att ta bort med vanligt vatten. Hetvattenspolning är därför särskilt effektiv för rengöring av avloppssystem, industriella ytor och andra områden där det finns ingrodda föroreningar.

För det andra kan hetvattenspolning bidra till att förbättra hygienen och minska bakterie- och mögeltillväxt. Det höga trycket och den varma temperaturen bidrar till att avlägsna mikroorganismer och skapa en renare och mer sanitär miljö.

Dessutom kan hetvattenspolning hjälpa till att förebygga framtida problem. Genom att rengöra noggrant och ta bort föroreningar minskar risken för att blockeringar ska bildas igen, vilket kan leda till färre avloppsstopp och lägre underhållskostnader.

Dagtid

Behöver du hjälp dagtid?

Vi är bemannade från kl 08.00-16.00

Jourtid

Behöver du hjälp jourtid?

Kl 16.00-08.00

Tjänster

Avloppsrensning

Avloppsspolning

Rörinspektion

Slamsugning

Relining

Tak & fasad

Service 24h om dygnet

Alltid snabbt på plats

Fast pris på alla våra jobb

Kompetenta medarbetare

ROT-avdrag på våra tjänster

Vi sätter kunden först

Trygghet med rätt kompetens

Vi är stolta över vårt arbete och över att kunna göra viktiga insatser med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Eftersom vår arbetsplats ofta är någons hem, är det viktigt för oss att visa respekt och lösa varje uppdrag så smidigt som möjligt.