Avloppsrensning

Med våra expertkunskaper och avancerade tekniker säkerställer vi att era avloppssystem fungerar smidigt och utan problem. Vår dedikerade personal är här för att hjälpa er med alla era avloppsbehov och garantera en ren och säker hantering av avloppsvattnet.

Så går en avloppsrensning till

Avloppsrensning utförs i både små och stora rör, vi har ett stort urval av munstycken och annan utrustning för att rengöra och öppna stopp i rör och ledningar.

Inspektion: En avloppstekniker börjar med att inspektera avloppet med hjälp av avancerad kamerautrustning. Detta gör det möjligt att identifiera eventuella hinder, proppar eller skador i avloppsrören.

Förberedelse: Innan själva rensningen påbörjas, förbereder teknikern området runt avloppet genom att täcka och skydda intilliggande ytor för att undvika smuts och spill.

Avloppsspolning: En högtrycksspolning används för att rengöra avloppsrören noggrant. Genom att spruta vatten med högt tryck kan proppar, sediment och avlagringar spolas bort och avloppet återställas till normalt flöde.

Efterbehandling: När rensningen är klar, genomförs en ytterligare inspektion för att säkerställa att avloppet är helt fritt från hinder och att vattenflödet är normalt. Alla använda verktyg och utrustning tas bort och området städas upp.

Dagtid

Behöver du hjälp dagtid?

Vi är bemannade från kl 08.00-16.00

Jourtid

Behöver du hjälp jourtid?

Kl 16.00-08.00

Vanliga frågor och svar om avloppsrensning

 

När används rotskärning och/eller fräsning?

Vid en rotskärning/fräsning avlägsnar vi rötter, fett, spackel, betongrester, rost, främmande föremål etc och avlagringar som trängt in i ledningarna. Metoden används också mot hårda fett påbyggnader.

Efter rensning spolas röret rent och filmas för att lokalisera eventuella läckage som kan ha orsakats av exempelvis rötter. Läckage från hål och sprickor tätas med hjälp av relining.

När är det dags för avloppsrensning?

Rotskärning och/eller fräsning gör vi när vi har konstaterat att vi har ett stopp som kräver mer än rörspolning för att lösas.

Vanligaste tecken på att det är hög tid att genomföra en avloppsrensning:

Dålig lukt: Om det luktar illa från t ex vask, handfat eller annat avlopp är det ofta ett tecken på att något sitter fast; ta hand om det innan det bildar ett totalt stopp!

Konstiga ljud: Om ditt avlopp gör ifrån sig konstiga ljud är det ett tecken på att något sitter i vägen för avrinningen.

Dålig/långsam avrinning: Får du stå och vänta länge på att till exempel handfatet ska tömmas, eller om duschen lätt svämmar över, är det garanterat dags att göra en avloppsrensning.

Rotskärning och fräsning vid hårdare tag

Vi utför rotskärning med hjälp av vattendrivna verktyg som är kopplad till våra spolbilar och mekanisk rengöring/rensning, det vill säga fräsning när rören är igensatta av hårdare material.

Med ett vattentryck upp till 800 bar avlägsnar vi effektivt rötter, limrester, rost, fett och andra avlagringar. Turbindriven rot- och beläggnings skärare ingår också i utrustningen.

Fördelar med avloppsrensning

Högtrycksspolning av avlopp är en metod som ger ett mycket bra resultat. När röret rengörs från rost, skräp och annat som kan förorsaka problem, så minskar du risken för framtida stopp i avloppet. Rörspolning utförs i både små och stora rör, vi har ett stort urval av munstycken och annan utrustning för att rengöra och öppna stopp i rör och ledningar.

Se upp för träd nära rören

Ta en titt runt din fastighet och kolla om något träd växer intill rörledningar som går från huset ut till gatan. I så fall kan det vara klokt att ta bort trädet så att rötterna inte riskerar att växa in i rören och orsaka allvarliga stopp och skador.

Tjänster

Avloppsrensning

Avloppsspolning

Rörinspektion

Slamsugning

Relining

Taktvätt

Service 24h om dygnet

Alltid snabbt på plats

Fast pris på alla våra jobb

Kompetenta medarbetare

ROT-avdrag på våra tjänster

Vi sätter kunden först

Trygghet med rätt kompetens

Vi är stolta över vårt arbete och över att kunna göra viktiga insatser med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Eftersom vår arbetsplats ofta är någons hem, är det viktigt för oss att visa respekt och lösa varje uppdrag så smidigt som möjligt.