Relining

VAD INNEBÄR RELINING?

Enkelt uttryckt innebär en relining att ett nytt rör gjuts inne i det gamla.

Relining är ett alternativ till traditionellt byte av rör, och används i första hand på rör som ligger ingjutna i hus och mark.

Varför väljer man att relina istället för att göra ett traditionellt rörbyte?

Många av de större rören, dvs stammarna är ingjutna i fastigheten och marken. Detta gör att vid ett stambyte så måste golv och väggar bilas upp för att blottlägga de gamla rören. Ingripandet är omfattande och arbetet bakom är tidskrävande och kostsamt.

Relining däremot är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Du slipper oftast att bila/blottlägga rören överhuvudtaget, utan kan i de flesta fall relina från ”brunn” till ”brunn”. Ytterligare fördelar med relining är, bortsett från de lägre kostnaderna, bland annat mindre materialåtgång och minskade transporter.

Long line – den oslagbara tekniken!

Long line-metoden (även kallad “strumpa”) är lämplig vid i stort sett all invändig renovering i fastigheter, huvudledningar och samlingsledningar. Detta är en reliningsmetod som innebär att vi med hjälp av tryckluft skjuter in en strumpa i det gamla röret. Strumpan som är ett flexibelt foder är indränkt i härdplast – Epoxy, härdar under tryck.

Efter mellan 2-6 timmars härdning (beroende på temperatur och förhållande) har det flexibla fodret härdat och har blivit ett helt tätt nytt rör inne i det gamla röret. Slutligen går vi in med en fräsrobot och öppnar upp alla pågående stick.

Long line metoden är lämplig vid i stort sett all invändig renovering i fastigheter, huvudledningar och samlingsledningar som även är de som oftast ligger ingjutna i källargolv, samt dagvattenledningar. Long line kan även användas i fuktiga förhållanden. Vi sätter Long line i rör med dimensioner från 70 mm till 800 mm och kan även skjuta rör upp till .

Den största fördelen är att även om det gamla röret som fortfarande ligger utanpå det nya, skulle rasa samman så har det nya röret samma funktionsduglighet som vid ett traditionellt rörbyte och klarar av att stå helt för sig själv.

Under hela processen så övervakar vi arbetet genom inspektionskamera med en samtidig dokumentering över rörsystemet och det slutliga resultatet.

Point line – vid akuta situationer!

Även kallad punktlagning, detta är en reliningsmetod som innebär att vi lagar en separat punkt istället för att så som med en Long line laga en hel sträcka. Point line använd främst vid akuta lagningar eller begränsad skada på röret.

Det har även blivit allt vanligare att om du har återkommande problem med rötter som växer in vid skarvarna i rören så kan vi sätta en enkel Point Line över detta, vilket förhindrar rötterna från att åter växa in vid skarvarna. Hållbarheten vid en Point line är precis lika hållbart som vid en Long line.

Får du en akut läcka i din villa eller i en bostadsrättsförening reparerar vi läckan temporärt med en Point Line, detta så att du får extra tid att planera för en större renovering av dina rör. Dock skall man inte vänta för länge med en helrenovering, då det i äldre rör som börjat läcka på ett ställe garanterat kommer börja läcka eller i värsta fall rasa samman inom en snar framtid.

Gemensamt för Long line och Point line

  • Samma hållbara resultat
  • Garanterat minst 3mm nytt rör
  • Härdar även i fuktig miljö
  • Elastiskt upp till 60 %
  • Tål rensning och belastning precis som ett traditionellt bytt rör.

Spray line

Revolutionerande sprutrelining.

ElastoFlake, ett nytt material från Relining Group, är en polymer plastmassa avsedd för sprutrelining, och som utvecklats speciellt för att möta de utmaningar man kan stöta på vid renovering av avloppsrör.

Den nya tekniken gör det möjligt att tillförlitligt skapa en smidig och slitstark ny yta på insidan av avloppet utan att skada befintliga strukturer. Materialet tål mycket stora temperaturvariationer, vilket möjliggör för en mängd olika användningsområden, inklusive industriella avloppssystem.

Den höga elasticitet gör att man undviker sprickor och spänningar som kan uppstå vid termisk expansion eller mekanisk påfrestning. ElastoFlake anpassar sig perfekt till förändringar i de axiella och radiella storleken av röret.

Resistent mot temperaturförändringar

Liknande material har använts till exempel i simbassänger, vattenbehållare, som skyddande beläggning på de inre ytorna i tankar, beläggningar i nya gjutjärnsrör, och som inre beläggning för rörledningar, inklusive olja- och gasledningar. Beläggningen bildar ett antibakteriellt skydd, vilket gör den lämplig för användning i avlopp.

Utvecklat för att möta behoven hos kunden

Relining Groups började utvecklingen av det nya materialet genom att lyssna på kundernas önskemål. Sett utifrån kundens synvinkel, var det viktigaste ett snabbt och säkert utförande till minsta möjliga kostnad, utan att för den skull kompromissa med kvaliteten.

ElastoFlake har utvecklats som en del av ett kvalitetsledningssystem, där är den viktigaste faktorn är kvalitetssäkring. Detta försäkrar således att projekten uppfyller krav på kvalitet och effektivitet som krävs utav produkten.

ElastoFlake ger både kunden och utföraren ett idealiskt åtagande att arbeta effektivare, eftersom materialet torkar och härdar snabbt, vilket möjliggör snabb bearbetning utan att kompromissa med kvaliteten.

Hybridteknik

En kombination av flera tekniker

Denna teknik passar sig väl när du har såväl stora som små rör som skall relinas. Här går vi först in med strumpan som du kan läsa mer om vid Long Line. Efter att strumpan har härdat går vi in och fräser upp eventuella stick för att i sin tur sätta grenförstärkare där.

När detta är gjort sprutrelinas sedan de mindre rören.

Vanligast är att man utför denna form av Hybridteknik vid renovering av varierande storlekar av rör. Där man till exempel i första hand sätter Long Liner i stammar och sedan sprutrelinar upp i avloppsrör som går fram till toalett, golvbrunnar eller köksavlopp.

NÅGRA FLER FRÅGOR?

99%

Är du fortfarande inte helt hundra på vad relining innebär? I så fall kontakta oss gärna längre ner på denna sida så svarar vi mer än gärna på alla dina frågor eller klicka på knappen nedanför för svaren på de vanligaste frågorna.

Frågor & Svar

Kontakta Oss

Skicka E-Post Till Oss

Ditt Namn ( * )

Din E-Post ( * )

Ämne

Ditt Meddelande

Vid brådskande ärenden så var vänlig och ring in till oss på 0760-800 800 för att komma i kontakt med oss så fort som möjligt. Vi svarar vanligtvis kontaktformulär & e-post inom 24 timmar.

Jag förstår, mitt ärende är inte brådskande