Fasadtvätt

En professionellt utförd fasadtvätt kan göra underverk för byggnadens skick och utseende.

Det första intrycket av en byggnad, vare sig det är en villa, ett flerfamiljshus eller en industribyggnad, är fasaden. Med tiden kan fasaden utsättas för en rad olika påfrestningar som bilavgaser, luftföroreningar, växtlighet som mossa och kontinuerligt slitage från väder och vind. Dessa faktorer kan successivt försämra fasadens utseende och funktion.

Varför behövs en fasadtvätt?

En professionellt utförd fasadtvätt kan göra underverk för byggnadens yttre och första intryck. Genom att regelbundet investera i fasadtvätt och hydrofobering av byggnaden kan du inte bara förbättra dess utseende utan även förlänga materialets hållbarhet och motståndskraft mot framtida påverkan. En väl underhållen fasad gör också att fastigheten blir enklare att underhålla över tid, eftersom smuts och växtlighet har svårare att ta fäste och gro på en behandlad yta.

Kontakta oss

Hur ofta behövs en fasadtvätt?

En generell riktlinje är att kontrollera och tvätta fasaden en gång om året. Men hur ofta fasaden på en byggnad faktiskt bör tvättas beror på flera olika omständigheter, som:

Husets geografiska läge: Placeringen av fastigheten spelar en stor roll i hur ofta fasaden behöver rengöras. Byggnader i skuggiga områden eller i närheten av havet utsätts ofta för mer intensiva miljöpåfrestningar. Sådana platser kan innebära större risk för ansamling av mossa, salt och annan smuts, vilket gör regelbunden rengöring nödvändig. En byggnad som ligger på en solig och mindre exponerad plats, klarar sig längre mellan varje fasadtvätt.

Skicket på fasaden: Fasader som visar tecken på slitage, som sprickbildningar, är mer benägna att fånga och hålla kvar smuts och beläggningar. Detta försämrar inte bara fasadens utseende utan kan också leda till fler skador och erosion av materialet. Regelmässig inspektion och underhåll är avgörande för att upprätthålla fasadens kondition. 

Flagnande färg: Färg på en fasad gör mer än att bara se bra ut, den skyddar också materialet under från miljöpåverkan. När färgen börjar flagna förlorar fasaden en del av sitt skydd mot yttre påfrestningar, vilket gör det lättare för smuts och fukt att penetrera och skada fasaden. En fasad med flagnande färg kräver därför oftare underhåll och rengöringar för att förhindra långsiktiga skador.

För att fastställa det bästa tidsintervallet för fasadtvätt till just din byggnad rekommenderar vi att konsultera med oss, vi kan erbjuda skräddarsydda råd baserat på din byggnads specifika förutsättningar och behov. 

Vad kostar det att tvätta fasaden?

Det är svårt att ge ett exakt pris för fasadtvätt eftersom kostnaden varierar beroende på flera faktorer, såsom fasadens storlek, det material som fasaden är byggd av, och nuvarande skick. För att ge dig en så rättvis och korrekt prisuppgift som möjligt erbjuder vi att lämna en offert efter att vi har gjort ett besök och bedömt fasadens behov och förutsättningar.

Tjänster

Avloppsrensning

Avloppsspolning

Rörinspektion

Slamsugning

Relining

Tak & fasad

Service 24h om dygnet

Alltid snabbt på plats

Fast pris på alla våra jobb

Kompetenta medarbetare

ROT-avdrag på våra tjänster

Vi sätter kunden först

Trygghet med rätt kompetens

Vi är stolta över vårt arbete och över att kunna göra viktiga insatser med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Eftersom vår arbetsplats ofta är någons hem, är det viktigt för oss att visa respekt och lösa varje uppdrag så smidigt som möjligt.