Hydrofobering

Med en hydrofobering blir fasaden lättare att underhålla och framtida problem blir enklare att förhindra. 

Genom fasadimpregnering förbättrar du avsevärt livslängden på dina fastigheter. Hydrofoberingen gör även fasaderna lättare att underhålla och hjälper till att förhindra framtida problem.

Hydrofobering – fasadimpregnering

Hydrofobering är en form av impregnering som används för att skydda ytor mot vatten. Den kemiska sammansättningen av impregneringen gör att den tränger djupt in i ytan och skapar en skyddande film utan att förändra ytan estetiskt. Det innebär att fasaden fortfarande behåller sitt naturliga utseende samtidigt som den skyddas mot väderpåverkan och föroreningar.

Innan hydrofobering genomför vi en fasadtvätt för att säkerställa att vi arbetar med en ren yta. Detta steg är avgörande för att maximera resultatet av impregneringen och säkerställa en långvarig skyddseffekt mot fukt och smuts.

Kontakta oss

Varför behövs en fasadimpregnering?

Fukt och vatten utgör en ständig risk för fasadens hälsa och utseende. De kan orsaka problem som frostskador, saltutfällningar, nedsmutsning och tillväxt av alger och mögel på fasaden. Frostskador uppstår när vatten tränger in i material och fryser, vilket leder till sprickbildning och skador. Saltutfällningar uppstår när vattenburen salt tränger in i fasadens porer och kristalliserar, vilket kan skada ytan och ge den ett missfärgat utseende. Dessutom kan fuktiga förhållanden bidra till nedsmutsning och tillväxt av alger och mögel på fasaden, vilket inte bara påverkar estetiken utan också kan skada fasaden över tid. Genom hydrofobering stänger vi ute fukten för att skydda fasaden från dessa problem.

Hydrofobering sparar energi

Förutom att förhindra skador orsakade av fukt och frost, förbättras dessutom värmeisoleringen genom att väggens fuktinnehåll minskar. Detta gäller framför allt konstruktioner med lättbetong. Genom att väggkonstruktionen hålls torr kan även inomhusklimatet förbättras.

Hur funkar hydrofobering?

Ett enkelt sätt att förklara hur hydrofobering funkar är att jämföra det med att klä en fasad med en GORE-Tex jacka. Precis som en GORE-Tex jacka tillåter hudens fukt att försvinna medan den samtidigt håller vattnet ute, fungerar hydrofobering genom att låta fukt på insidan av fasaden avdunsta medan den effektivt avvisar fukt utifrån från att tränga in.

Vilka fasader kan impregneras?

Det funkar att impregnera tegelfasad, betongfasad och stenfasad. Det är även möjligt att behandla andra ytor än fasader, till exempel kan takpannor dra nytta av hydrofobering för att förbättra deras vattentäthet och livslängd. Vi erbjuder takvård som en egen tjänst, men det går såklart bra att kombinera med andra behandlingar. Även marksten och murar kan behandlas för att öka deras motståndskraft mot väderpåverkan och föroreningar.

Hydrofobering med Takspolarna

Egenskaperna för fasadimpregnering varierar något, beroende på kvalitet och betongens blandning. På Takspolarna använder vi endast högkvalitetsprodukter som borgar för bästa kvalitet samt är miljögodkända.

Genom att välja högkvalitativa impregneringsprodukter kan vi säkerställa att vår fasadimpregnering inte bara ger effektivt skydd mot väder och föroreningar, utan också bidrar till att förlänga fasadens livslängd och bevara dess utseende över tid.

Tjänster

Avloppsrensning

Avloppsspolning

Rörinspektion

Slamsugning

Relining

Tak & fasad

Service 24h om dygnet

Alltid snabbt på plats

Fast pris på alla våra jobb

Kompetenta medarbetare

ROT-avdrag på våra tjänster

Vi sätter kunden först

Trygghet med rätt kompetens

Vi är stolta över vårt arbete och över att kunna göra viktiga insatser med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Eftersom vår arbetsplats ofta är någons hem, är det viktigt för oss att visa respekt och lösa varje uppdrag så smidigt som möjligt.