Frågor och svar

Vanliga allmänna frågor

Kan man lita på Avloppsjouren? Vad har ni för säkerhet, försäkringar och kreditvärdighet?

Svar: Vi använder alltid godkänd säkerhetsutrustning, alla våra medarbetare är fullt utbildade och vi är fullförsäkrade. Avloppsjouren, som grundades 2009, har kreditvärdighet AAA, som är näst högsta möjliga kreditvärdighet. Högsta kreditvärdighet har vi ännu inte uppnått eftersom företaget inte funnits tillräckligt länge för att uppfylla kraven. Läs mer om Avloppsjouren under om oss.

Akuta stopp

Varför rinner duschvattnet undan så långsamt?

Svar: Om du upptäcker att vattnet i duschen eller handfatet rinner undan långsamt, eller det bubblar i avloppet, kan beläggningarna på rörens insida redan vara ganska omfattande. Andra orsaker till att vattnet rinner undan långsamt kan vara att föremål spolats ner och fastnat eller att rötter har växt in i röret. Med en rörinspektion hittar vi svaret.

Kan jag själv lösa mindre stopp i vask eller handfat?

Svar: Ja, men använd inte kaustiksoda eller liknande ”propplösare” som kan kristalliseras och bli hårt som cement i rören. Det finns två skonsamma, naturliga propplösare som du enkelt gör själv. Läs mer om propplösare under skötselråd.

Kan man förebygga stopp i toaletten och illaluktande avlopp?

Svar: Ja, för det första ska du aldrig slänga tops, bindor, tamponger, hushållspapper, servetter i toaletten. Allt detta bidrar till att orsaka allvarliga stopp i avloppet. Se också upp med fett i köksvasken då det kan bilda kraftiga, hårda beläggningar på rörens insida. Låt alltid vattnet rinna ett tag efter att du sköljt av tallrikar i vasken, så att eventuellt fett får en chans att rinna bort till huvudstammen. Rensa vattenlås och golvbrunn regelbundet, gärna var tredje månad, och kom ihåg att spola igenom rören med riktigt varmt vatten så att eventuella matrester, avlagringar, papper med mera rinner undan. Rensa också avlopp till diskmaskin och tvättmaskin regelbundet. Läs mer om förebyggande åtgärder under skötselråd.

Relining

Vad är relining?

Svar: Relining kallas även för rörinfodring och skiljer sig från ett traditionellt stambyte, där man byter ut rören i fastigheten. Vid relining låter man i stället rören ligga kvar och renoverar dem med speciella plastbeläggningar på insidan. Man kan beskriva det som att ett nytt rör skapas inuti det gamla. Det finns flera metoder för relining och därför anpassar vi alltid metod efter fastighetens förutsättningar och det som skall utföras i reliningentreprenaden.

Varför är relining billigare än rörbyte eller stambyte?

Svar: Relining/rörinfodring blir ofta billigare eftersom många rör i en fastighet ligger inbyggda i väggar och under golv som vid rörbyte måste rivas upp och återställas till en större kostnad. Reliningen går ut på att man låter befintliga rör ligga kvar orörda och så skapar man ett nytt platsrör inuti det gamla röret, som blir lika beständigt som om man bytt ut röret mot ett nytt. Metoden är lämplig på vissa typer av projekt där det bara är rören som är dåliga och måste åtgärdas. I många fastigheter där rören är dåliga, så är det dock flera saker i fastigheten som behöver renoveras, t ex tätskikt och elinstallationer i badrummen, och då är inte relining ett alternativ.

Är relining en säker metod?

Svar: Ja, ända sedan 1990-talet har man utvecklat och förfinat reliningteknikerna och de är idag att betrakta som säkra och väl beprövade metoder. De är accepterade av både privata och allmännyttiga fastighetsägare, byggentreprenörer, branschorganisationer samt myndigheter. Läs mer om hur det går till under relining.

Vad är det för skillnad på relining och rörinfodring?

Svar: Relining och rörinfodring är precis samma sak, dvs ett bra komplement till ett traditionellt stambyte. Vid relining låter man rören ligga kvar och renoverar dem med speciella plastbeläggningar på insidan, så att ett nytt rör skapas inuti det gamla.

Vad är det för skillnad på olika reliningmetoder?

Long line. Här använder vi tryckluft för att skjuta in en ”strumpa” i det gamla röret. Strumpan är indränkt i epoxy som härdar och bildar ett nytt rör inuti det gamla röret. Long line-metoden är lämplig vid i stort sett all invändig renovering av huvudledningar och samlingsledningar som oftast ligger ingjutna i källargolv, samt dagvattenledningar. Long line kan även användas i fuktiga förhållanden. Den största fördelen är att även om det gamla röret som fortfarande ligger utanpå det nya, skulle rasa samman så har det nya röret samma funktionsduglighet som vid ett traditionellt rörbyte.

Point line. Samma teknik som Long line men används vid punktlagning av akut eller begränsad skada. Vi brukar beskriva det som att sätta på ett plåster. Hållbarheten för Point line är precis lika god som för Long line.

Gemensamt för Long line och Point line:

  • Samma hållbara resultat.
  • Garanterat minst 3 mm nytt rör.
  • Härdar även i fuktig miljö.
  • Elastiskt upp till 60 %.
  • Tål rensning och belastning precis som ett traditionellt bytt rör.

Spray line. En polymer plastmassa, ElastoFlake, sprutas på insidan av röret och bildar en smidig, slitstark yta. Beläggningen bildar ett antibakteriellt skydd, vilket gör den lämplig för användning i avlopp. Den är resistent mot temperaturförändringar, vilket möjliggör en mängd olika användningsområden, inklusive industriella avloppssystem. Materialets höga elasticitet gör att man undviker sprickor och spänningar som kan uppstå vid termisk expansion eller mekanisk påfrestning. Liknande material har använts i t ex simbassänger, vattenbehållare, som skyddande ytor inuti tankar, som beläggning i nya gjutjärnsrör och som inre beläggning i rörledningar för bland annat olja och gas.

Hybridteknik. Här kombinerar vi flera metoder för att anpassa optimalt till fastighetens förutsättningar. Denna metod passar när det är rör i olika storlek som behöver renoveras. Ofta använder vi Long line i stammar och efter att strumpan har härdat går vi in och fräser upp eventuella stick för att sätta grenförstärkare där. Därefter sprutrelinar vi mindre avloppsrör som går fram till toalett, golvbrunnar och köksavlopp.

Vad kostar det att utföra relining?

Svar: Det beror helt på vad det är som skall relinas, hur tjocka rören är, i vilket skick de är, om rören redan är filmade, rensade och spolade, hur många meter som skall relinas osv. Kontakta oss för en närmare diskussion och för en eventuell offert.

Hur länge håller relinade rör jämfört med nya?

Svar: Relinade rör får samma livslängd som ett helt nytt plaströr, eftersom det är precis vad man skapar inuti det befintliga röret när man relinar. Även om det befintliga röret är trasigt eller defekt på andra sätt, så blir det nya plaströret självbärande och får samma tekniska livslängd och funktion som ett helt nytt rör.

När ska man välja relining och när ska man välja stambyte?

Svar: Om fastigheten är i bra skick generellt sett, med intakta tätskikt i badrum och våtrum, men har avloppsrör i dåligt skick som dessutom ligger svårtillgängligt i källargolv, ingjutet i trappor osv, är relining ett bra alternativ. Om däremot badrummen ändå måste rivas ut och renoveras inom några år är det bättre att satsa på ett traditionellt stambyte direkt. Då kan man göra allt samtidigt, byta ut befintliga rör och göra om badrummen från grunden.

Ofta kan relining vara ett bra komplement till vanligt traditionellt stambyte och kan göras på vissa delar av rörsystemet – till exempel rör under källargolv som annars kan bli kostsamma att frilägga och sedan återställa.

Hur lång tid tar det att genomföra en relining?
Hur lång tid tar det att genomföra en relining?

Svar: Det är väldigt svårt att ge något generellt svar, eftersom det påverkas av antalet meter som skall relinas, diametern på rören, i vilket skick de nuvarande rören är i, vilken metod som skall användas. Det brukar dock gå snabbare att utföra relining, än att göra ett traditionellt stambyte där man bilar upp rören, byter dem och återställer. Kontakta oss gärna för mer information angående tid och pris för just din fastighet.

Hur lång tid tar det normalt för epoxyn att stelna när man relinat?
Svar: Det kan ta allt från 4 till 24 timmar för epoxyn att torka och de som utför reliningen hos Avloppsjouren gör vad de kan för att snabba på torkningsprocessen så mycket som möjligt, så att problemen till följd av avstängda rör för boende och lokalhyresgäster blir så begränsade som möjligt. Tiden beror bland annat på vad det är för temperatur i luften runt rören, vilken dimension det är på rören, vilken reliningmetod man använder, om man tillför värme för att snabba på torkningen mm.

Avloppsspolning & villaspolning

Vad innebär avloppsspolning och varför gör man det?
Svar: Avloppsspolning görs förebyggande och innebär att man med hjälp av vatten med högt tryck spolar rent fastighetens rör för att förlänga rörens livslängd och minska risken för stopp till följd av avlagringar. Stopp i fastighetens rör kan orsaka kostsamma och besvärliga vattenskador och läckage, vilket i många fall kan undvikas genom förebyggande åtgärder, där avloppsspolning är en viktig del.
Hur går en avloppsspolning till?

Svar: Vid en avloppsspolning, även kallad stamspolning, börjar man med att spola rören i källaren ända ut till huvudledningen ute i gatan, eftersom det vanligen är mest avlagringar i rören längre ned i fastigheten. Ofta behöver man gå fram och tillbaka flera gånger med rensslangen, för att kunna spola bort allt som finns i rören. Om avlagringarna sitter så hårt fast att de inte går att spola bort, måste man göra en mekanisk fräsning av rören med skärhuvuden och renskedjor. När man är säker på att rören i källaren är rena, så går man vidare med att spola rent rören i lägenheterna, tvättstugorna samt övriga utrymmen.

För att vi ska komma åt rören i lägenheterna är det viktigt att de boende antingen är hemma eller att kompletta uppsättningar med nycklar, larmkoder osv till lägenheterna överlämnas till entreprenören innan arbetet påbörjas. Till övriga utrymmen i fastigheten har ofta fastighetsskötaren möjlighet att förse entreprenören med nycklar. Läs mer om hur det går till under avloppsspolning.

Hur går en villaspolning till?

Svar: Våra spoltekniker rengör och rensar rören med vatten under variabelt tryck. En villaspolning är en underhållsspolning som återställer flödet i avloppssystemet och görs i förebyggande syfte. Det ska alltså inte vara något stopp i avloppet när spolningen görs. Om man har ett pågående stopp kan man välja en stoppspolning i kombination med underhållsspolning. Har ni tidigare avloppsproblem i huset har vi inspektionsutrustning och kan filma avloppsrören för en mindre merkostnad. Läs mer om hur det går till under avloppsspolning.

Vad kostar en villaspolning eller avloppsspolning?

Svar: Det är svårt att säga generellt vad en villaspolning eller avloppsspolning kostar, då arbetet och priset påverkas av hur stor fastigheten är, hur många lägenheter det är, hur många rör som skall spolas, i vilket skick rören är etc. Kontakta oss gärna för mer detaljerad information och pris för din fastighet.

Hur ofta bör man göra en avloppsspolning eller villaspolning?

Svar: En avloppsspolning eller villaspolning skall utföras i förebyggande syfte vart tredje till femte år för att man ska vara säker på att alla stammar, rör och avlopp hålls fria från stopp och beläggningar.

Blir det smutsigt i fastigheten vid en avloppsspolning eller villaspolning?

Svar: Nej, det blir inte direkt smutsigt. När vi öppnar vattenlåsen för att kunna spola rören samlas det dock ofta lite vätska på golvet som behöver torkas upp. Tänk på att flytta undan eller tömma eventuella skåp under handfat i badrum samt skåpen under diskbänken i köket, så att de som skall utföra spolningen kommer åt att utföra den på rätt sätt. Plocka även undan eventuella ömtåliga möbler eller saker som finns mellan lägenhetens dörr och badrum, WC samt kök, där man måste komma fram med spolslang och annan utrustning.

Vad är en stam för något?

Svar: En stam är en vertikal/stående rörledning i ett hus. Precis som grenarna på ett träd går ut från en huvudstam, så går horisontellt liggande rör från huvudrörstammarna ut till lägenheternas badrum och kök. När man pratar om stambyte, så menar man helt enkelt utbyte av befintliga rör i fastigheten.

Vi tar hand om ditt avlopp 24/7

Stopp i köksavloppet, rör som har slammat igen, frusit sönder eller på annat sätt havererat tar ingen hänsyn till om det är kvällstid eller helgdagar. Därför har vi jour och är redo att hjälpa dig dygnet runt, veckans alla dagar, året om. 

Serviceavtal

Vad är ett serviceavtal?

Svar: Ett servicevtal innebär långsiktigt och regelbundet underhåll av ditt avloppssystem. Inget avloppssystem i världen är underhållsfritt och när du tecknar ett serviceavtal med Avloppsjouren så minskar du risken för dyra akuta åtgärder. Vi sätter vi oss in i ditt avlopp och arbetar förebyggande med en tydlig underhållsplan. Du kan känna dig trygg med att vi tar ansvar hela vägen från planering till genomförande.

Hur funkar serviceavtalet?

Svar: Ett avtal löper över fem år och debiteras som en fast månadsavgift per lägenhet. Det ger dig kontroll över kostnaderna. Alla våra serviceavtal har en grundläggande service med underhållsspolning av hela fastigheten samt TV-inspektion av utvalda delar av huvudledningen. Läs mer våra olika avtal och vad som ingår under serviceavtal.

Rörinspektion

Hur går en rörinspektion eller rörfilming till?

Svar: En rörinspektion (som också kallas rörfilmning eller TV-inspektion) innebär att man matar in en specialanpassad kamera i avloppsröret, via t ex en renslucka. Kameran, som har en ljuskälla längst fram på kamerahuvudet, åker sedan fram och tillbaka och filmar hur röret ser ut på insidan. Kamerahuvudet är vridbart 360 grader och kan således filma hela röret. Kameran har kontakt med en huvudenhet via en fiberoptisk kabel och operatören ser rörets insida direkt via en skärm så att man kan identifiera eventuella problem i avloppet. Det finns även möjlighet till att spela in klipp. Det kan vara lämpligt att spola rören innan man filmar ­– eller till och med en avloppsrensning, beroende på rörens skick – för att operatören ska få bästa överblick på fallet.

Varför filmar man rören?

Svar: Om man har läckage, stopp eller något annat problem med något rör i fastigheten, så är en rörfilmning ett bra sätt att hitta eventuella fel för att sedan kunna välja lämpliga åtgärder och komma tillrätta med problemet.

Vad kostar en rörfilmning?

Svar: Det är svårt att svara generellt på vad en rörfilmning kostar, eftersom priset beror på hur stor fastigheten är, hur många lägenheter det är, hur många meter rör som skall filmas, i vilket skick rören är i etc. Kontakta oss gärna för mer information om pris och eventuella frågor kring just din fastighet.

Avloppsrensning

Vad är det för skillnad på avloppsrensning och avloppsspolning?

Svar: Avloppsspolning gör man som en förebyggande underhållsåtgärd, innan det blivit stopp i rören i fastigheten. Man använder kallt vatten under högt tryck för att spola bort de avlagringar som sitter på insidan av rören. Avloppsrensning utförs istället när avlagringarna sitter så hårt på insidan av rören att det inte går att spola bort dem med endast vatten. Det kan handla om korrosion, stenar, betong eller liknande som hamnat i avloppet. Avloppsrensning kan utföras både som en akut åtgärd för att lösa stopp i avloppen, och som en del av en avloppsspolning när man inte får bort alla avlagringar genom att endast spola med vatten.

Hur går en avloppsrensning till?

Svar: Vi börjar med att försöka identifiera var någonstans stoppet i röret sitter med hjälp av rörfilmning. När stoppet är hittat så går vi in i kök eller badrum (det som ligger närmast stoppet) och spolar avloppet med kallvatten under högt tryck. Ofta får man gå fram och tillbaka flera gånger med rensslangen, för att lyckas spola bort allt som finns i röret, beroende på hur igensatta rören är. Om stoppet sitter så hårt att det inte går att spola bort, måste man göra en mekanisk rörrensning, fräsning, av rören med specialanpassade skärhuvuden och renskedjor som vi för in med en vajer. Avloppsrensning kan utföras både som en akut åtgärd för att lösa stopp i avloppen, och som en del av en avloppsspolning när man inte får bort alla avlagringar genom att endast spola rören med vatten. Läs mer om hur det går till under avloppsrensning.

Kan man spola bort alla typer av stopp i avloppet?

Svar: Nej, valet av metod beror på vad som orsakat stoppet i röret. Ofta försöker man först spola rent röret med vatten under högt tryck genom en så kallad avloppsspolning. Om stoppet kvarstår efter spolningen, så fräser man bort stoppet med specialanpassade skärhuvuden eller renskedjor, genom att göra en så kallad mekanisk avloppsrensning eller fräsning.

Behöver man städa fastigheten efter avloppsrensning?

Svar: Beroende på var stoppet sitter, så kan det bli nödvändigt att komma in i din fastighet, för att försöka rensa stoppet därifrån. När vi öppnar vattenlåsen för att kunna spola eller rensa rören samlas det ofta lite vätska på golvet som behöver torkas upp.

Tänk på att flytta undan eller tömma eventuella skåp under handfat i badrum samt skåpen under diskbänken i köket, så att de som skall utföra avloppsrensningen kommer åt att utföra den på rätt sätt.

Plocka även undan eventuella värdefulla och ömtåliga möbler eller saker som finns mellan lägenhetens dörr och badrum, WC samt kök, där man måste komma fram med spolslang och annan utrustning.

Vad kostar en avloppsrensning?

Svar: Det är svårt att svara generellt på vad en avloppsrensning kostar, det bästa är att kontakta oss för att få pris för just ditt specifika fall.

Slamsugning

Måste jag tömma min septitank varje år?
Svar: Ja, om du använder din fastighet regelbundet ska du tömma tanken varje år, framför allt för att slippa problem med igensatta avlopp och ledningar. Om det är ett fritidshus, som du inte visas i så ofta, finns det möjlighet att ansöka hos ditt lokala Miljö- och Hälsoskyddskontor om att få tömma exempelvis vartannat år. Läs mer om hur det går till under slamsugning.
Hämtar ni även farligt avfall, som spillolja?

Svar: Nej tyvärr, vi tar inte hand om farligt avfall än så länge.

Taktvätt, takrengöring & Fasadtvätt

Erbjuder ni takrengöring och fasadrengöring?
 Svar: Ja det gör vi. Vi erbjuder både taktvätt, takmålning, fasadtvätt, takvård och fasadimpregnering. Klicka gärna på respektive tjänst för att läsa mer. Vi erbjuder även alltid en kostnadsfri konsultation.  
Byter ni ut trasiga takpannor?
Svar: Ja. Oftast byter vi ut trasiga takpannor i samband med en taktvätt eller liknande tjänster. En taktekniker utför alltid en kostnadsfri konsultation innan påbörjat arbete.
Kan man göra ROT-avdrag för ert arbete?
Svar: Ja, man kan göra ROT-avdrag för våra tjänster. Vi hjälper er med att ansöka om ROT.
Har ni säkerhetsutrustning och är ni försäkrade när ni arbetar på taket?
Svar: Vi använder enbart godkänd säkerhetsutrustning, alla våra medarbetare är korrekt utbildade och fullförsäkrade. Vi har kreditvärdighet AA, som är näst högsta möjliga kreditvärdighet. Vi gör alltid vårt yttersta för att både ni och vi ska känna oss så trygga som möjligt.
Hur lång garanti lämnar ni på utförd taktvätt?
Svar: Vi lämnar alltid full garanti i upp till 10 år beroende på förutsättningarna för ditt tak. Läs gärna mer här.
Hur ofta bör man underhålla sitt tak?

Svar: Rekommendationerna är att gå över taket en gång per år. Med det sagt behöver det inte betyda att man gör djupgående tvätt varje år. Har man gjort ett bra förarbete så kan det räcka att man går över taket med borste, lövblås eller vattenslang för att få bort lösa partiklar såsom löv, barr eller annan lös smuts som hamnat på taket, och därefter behandla det med en omgång GRÖN-FRI.

Bor man nära havet eller i miljöer där det förekommer mycket träd och skog kan man behöva rengöra taket något oftare än om man bor i till exempel öppna landskap. Man bör helt enkelt hålla koll på taket och rengöra efter behov. 

Ett tips är att man efter en djupgående taktvätt även utför en impregnering på taket. Impregneringen har en vattenavvisande effekt, som gör det svårt för mossa och alger att få fäste, samtidigt som taket skyddas. Även takmålning har en skyddande effekt på taket.

Hur lång tid tar det att tvätta ett tak?

Svar: Det är svårt att svara på eftersom det beror flera olika faktorer, bland annat storleken på taket, vilken lutning det har, samt mängden påväst. Men generellt så brukar det ta lite drygt en dag att behandla ett tak. 

Varför ska man tvätta sitt tak?

Svar:

En bra taktvätt ger inte bara ett nytt och fräscht intryck, det förlänger även livslängden på taket. Eftersom tak är extremt utsatta för väder och vind året runt så samlar det över tiden på sig smuts som täcker taket. Vanligast är alger, mögel, lav och mossa. Dessa partiklar sliter inte bara på taket utan suger även åt sig vatten, vilket gör att vattnet blir kvar i taket istället för att rinna av. Detta innebär påfrestning och belastning för taket men innebär även rotbildning. När rötterna letar sig in i taket så finns det risk att rötterna expanderar när de fryser, vilket kan orsaka sprickor. I dessa sprickor kan vatten leta sig in, vilket i sin tur kan leda till fukt- och vattenskador i fastigheten. 

Om man ska genomföra takmålning så bör man absolut tvätta taket grundligt innan man målar för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Kan man få ett förmånligare pris om man är flera fastighetsägare som går ihop och beställer era tjänster samtidigt?

Svar: Ja, priset kan diskuteras om vi kan vara effektiva och utnyttja resurserna smartare. Kontakta oss för diskussion.

Grön-Fri

När är det bäst att behandla med Grön-Fri?

Svar: Så snart som möjligt. Årstid, temperatur etc. har ingen betydelse så länge det inte är minusgrader och frost på ytorna. Om det är mycket växter kring ytan som ska behandlas är det en fördel att göra det tidigt på våren eller på hösten när växterna är utan blad.

Kan man använda Grön-Fri på plåt- och papptak utan att det påverkar takmaterialet?

Svar: Ja, det går alldeles utmärkt. Grön-Fri påverkar normalt inga byggnadsmaterial negativt.

Vid vilken temperatur kan man behandla med Grön-Fri?

Svar: Det bör vara plusgrader både i luften och på materialet du behandlar.

Det regnade en kort stund efter att jag behandlade taket med Grön-Fri. Måste jag behandla om nu?

Svar: All påväxt som träffas av Grön-Fri dör, så det gör inte så mycket om det kommer lite regn. På förpackningen står det att behandling bör undvikas om kraftigt regn förväntas inom 12 timmar. Helst bör Grön-Fri få verka så länge som möjligt. Vätskan bör torka upp innan regnet kommer – även om det inte alltid är lätt att planera detta.

Jag har en dricksvattenbrunn på gården. Kan Grön-Fri påverka vattnet?

Svar: Om det av någon anledning skulle råka hamna lite i brunnen så hinner det på vägen dit spädas ut till så låga koncentrationer att det inte kan på något sätt skada djur eller människor. Medlet dödar dock bakterier i brunnen vilket väl snarast är en fördel, åtminstone om det handlar om farliga bakterier.

Vi har en bevattningstunna kopplad till taket. Ska jag ta bort den efter behandling med Grön-Fri?

Svar: Ja, du bör ha den bortkopplad i minst 6 månader. Känsliga blommor kan påverkas av den Grön-Fri som spolas av med regnvattnet. Har ni takavvattningen kopplad till en damm bör den kopplas bort minst ett år.

Är det farligt om min katt eller hund slickar på en yta som har behandlats med Grön-Fri?

Svar: Nej, den mängd som ett husdjur kan få i sig genom att slicka på en yta är så liten att det inte tar någon som helst skada av den. Det samma gäller det som kan tänkas fastna på tassarna. Dock bör husdjuren inte beträda ytorna precis efter behandling, innan det har torkat upp.

Hur påverkar Grön-Fri mina växter?

Svar: Känsligheten varierar mellan olika växter och därför bör man undvika att medlet kommer i kontakt med favoritväxterna. Grön-Fri påverkar klorofyllet på blommande blad, de blir vitprickiga om de träffas av sprutdimma. Vanligt gräs vissnar och blir gult, efter någon vecka har det dock återhämtat sig.

Jag har behandlat min trätrall med Grön-Fri. Algerna dör men kommer tillbaka redan efter några månader. Varför?

Svar: Grön-Fri dödar all påväxt som blir träffad och gör att nya alger inte kan etableras på ytan. De döda algerna skiftar färg till grått och försvinner för det mesta utan att man behöver tvätta ytan. Hur lång tid det tar varierar beroende på ytans egenskaper. Samma gäller för hur lång tid det tar tills påväxten kommer tillbaka, ytans läge och egenskaper har stor betydelse.

Efter en tid, när Grön-Fri har gjort sitt jobb bryts de aktiva ämnena ner och det är den rena ytan som bidrar till effekten framöver. Det är en ständig kamp mot naturen och alger etablerar sig även på helt nya ytor som är fuktiga under längre perioder. En trätrall är en typisk sådan yta, framför allt lite äldre trätrall med nedbrutna träfibrer och smuts på ytan. Så det är inget fel på produkten, den gör sitt jobb och dödar det som växer. Vissa ytor måste man helt enkelt behandla oftare än andra.

Vad är fasadimpregnering?

Svar: Det är ett effektivt sätt att skydda sin fasad från yttre påverkan av vatten och fukt som kan orsaka frostskador, saltutfällningar, nedsmutsning, alg- och mögelangrepp. Vi erbjuder både fasadtvätt och fasadimpregnering, även kallat hydrofobering. Hydrofobering kan enklast beskrivas som att man klär hela fasaden med en GORE-Tex-jacka. Impregneringen låter fasaden ”andas ut” fukt men stänger effektivt ute regn och håller ytan torr. Tester visar att vattenabsorptionen minskar med 70-90 % efter behandlingen.

Förutom att förhindra skador förbättrar man värmeisoleringen genom att väggens fuktinnehåll minskar. Detta gäller framför allt konstruktioner med lättbetong. Genom att väggkonstruktionen hålls torr kan även inomhusklimatet förbättras. Impregnering förlänger livslängden på betongen.

Bra att veta är att egenskaperna för impregnering varierar något, beroende på kvalitet och betongens blandning. Takspolarna använder endast högkvalitativa produkter som garanterar bästa kvalitet samt är miljögodkända. Vattenavvisande impregneringar har hittills använts i liten omfattning i Sverige. I övriga Europa däremot, och i synnerhet i Tyskland har de använts med stor framgång sedan 1950-talet.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Då är du välkommen att ringa eller skriva till oss.