Stamspolning

Stamspolning är en effektiv metod för att behålla rörens hälsa. Genom regelbunden spolning förlängs rörens livslängd och risken för avloppsblockeringar minskar betydligt.

Som bostadsrättsförening eller fastighetsägare behöver du se till att avloppssystemen i fastigheterna regelbundet genomgår en spolning med ett intervall på ungefär 5 år. Denna förebyggande åtgärd syftar till att förlänga rörens livslängd och att undvika potentiella problem i form av hinder och översvämningar, vilket i sin tur kan leda till fuktrelaterade skador och ökade kostnader.

Dagtid

Behöver du hjälp dagtid?

Vi är bemannade från kl 08.00-16.00

Jourtid

Behöver du hjälp jourtid?

Kl 16.00-08.00

Vad är stamspolning?

I en byggnad finns avlopp och ett avloppssystem som är utformat för att transportera och hantera avloppsvatten. Avloppssystemet inom byggnaden kallas ofta för stammar. Dessa stammar har en begränsad livslängd, och det är oundvikligt att byggnaden med tiden kommer att behöva genomgå en stamrenovering eller relining. Genom att regelbundet utföra stamspolning kan du förlänga stammarnas livslängd och samtidigt förhindra att kostsamma avloppsstopp uppstår.

Vanliga frågor om stamspolning

Hur ofta behöver jag stamspolning?

Frekvenserna av stamspolning behöver anpassas efter flera faktorer, inklusive rörens ålder, deras skick, användningen av avloppen och underhållets kvalitet. För bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus är det oftast rekommenderat att genomföra stamspolning vart tredje till femte år.

Om du upplever bubblingar, kluckande ljud och en obehaglig lukt från avloppet, även efter att vattenlåset har rensats, kan det vara en indikation på att det är dags för stamspolning.

Hur går en stamspolning till?

Vi rengör samtliga avloppsledningar som är anslutna till samma system. Det är av största vikt att genomföra en noggrann rengöring av hela systemet för att undvika framtida stopp. Under arbetet behöver fastighetens vatten inte stängas av.

Processen sker skonsamt och effektivt genom att vi använder hett vatten med anpassat tryck, vanligtvis mellan 100 och 400 bar, för att spola igenom rören.

En stamspolning inleds genom att vi spolar rören från bottenplan eller källaren och fortsätter ut mot gatan. För att komma åt rören används de rensluckor som normalt finns i fastighetens grund.

Efter att rören mot gatan är fullständigt rengjorda från avlagringar och smuts, fortsätter vi uppåt i byggnaden och rengör samtliga avloppsgrenar. Resultatet är att hela avloppsnätverket nu är noga rengjort och fritt från blockeringar och proppar.

Tjänster

Avloppsrensning

Avloppsspolning

Rörinspektion

Slamsugning

Relining

Taktvätt

Service 24h om dygnet

Alltid snabbt på plats

Fast pris på alla våra jobb

Kompetenta medarbetare

ROT-avdrag på våra tjänster

Vi sätter kunden först

Trygghet med rätt kompetens

Vi är stolta över vårt arbete och över att kunna göra viktiga insatser med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Eftersom vår arbetsplats ofta är någons hem, är det viktigt för oss att visa respekt och lösa varje uppdrag så smidigt som möjligt.