Slamsugning

– Undvik översvämmade brunnar och tankar

Undvik översvämmade brunnar och tankar. Vi tömmer och slamsuger avloppsbrunnar och dagvattenbrunnar. Slam i septiktankar, gamla trekammarbrunnar, stuprännor och dagvattenbrunnar leder förr eller senare till stopp och översvämningar om de inte töms i tid. Avloppsjouren erbjuder både akut slamsugning och planerade underhållstömningar.

Enkelt att tömma

Våra fordon är utrustade och godkända för tömning och slamsugning av alla typer av brunnar, tankar och reningsverk. Slambilarna är smidiga och kommer lätt in på gårdar och tomter utan att skada rabatter och planteringar.

Dagtid

Behöver du hjälp dagtid?

Vi är bemannade från kl 08.00-16.00

Jourtid

Behöver du hjälp jourtid?

Kl 16.00-08.00

Rådgivning för ett välfungerande avloppssystem

Slamsugning är bara en del av det regelbundna underhåll som ditt avloppssystem kräver. Men varje fastighet har sina särskilda förutsättningar. Kontakta oss om du vill ha rådgivning och en plan för hur man bäst underhåller avloppet och förebygger framtida problem.

slamsugning

Få hjälp med slamsugning

Du kan alltid lita på att vi tar totalansvar och lägger stor vikt vid förebyggande arbete och underhåll. Vi levererar en helhetslösning för ditt avlopp. Oavsett om det är ett akut stopp eller långsiktigt underhållsarbete.

Förebygg skador med hjälp av slamtömning

Att slamsuga med jämna intervaller förhindrar översvämningar. Schemalägg underhåll och rensning av avlopp. Utan underhåll kan leda till översvämningar av gator, parkeringsytor och andra områden. Det kan vi enkelt förhindras genom att vi suger upp slammet.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att din avloppsanläggning fungerar och du ska regelbundet titta till din brunn. Kontrollera så att inte slam från brunnen riskerar att komma ut och täppa till spridning rören.

Vad är en slamsugning?

Vid slamsugning tömmer en tankbil upp vätskor och slam från avlopp in i lastbilens tank. Våra fordon är utrustade och godkända för tömning och slamsugning av alla typer av brunnar, tankar och reningsverk. Slambilarna är smidiga och kommer lätt in på gårdar och tomter utan att skada rabatter och planteringar.

Hur ofta gör man slamtömning?

För att undvika alla problem och kostnader vid akut slamsugning rekommenderar vi planerade och regelbundna tömningar. Kontakta oss så bestämmer vi gemensamt vad som är en lagom frekvens för just era brunnar och tankar.

Tjänster

Avloppsrensning

Avloppsspolning

Rörinspektion

Slamsugning

Relining

Taktvätt

Service 24h om dygnet

Alltid snabbt på plats

Fast pris på alla våra jobb

Kompetenta medarbetare

ROT-avdrag på våra tjänster

Vi sätter kunden först

Trygghet med rätt kompetens

Vi är stolta över vårt arbete och över att kunna göra viktiga insatser med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Eftersom vår arbetsplats ofta är någons hem, är det viktigt för oss att visa respekt och lösa varje uppdrag så smidigt som möjligt.