Rörrensning

– Vid svårare stopp krävs mekanisk rörrensning

Rörrensning

– Vid svårare stopp krävs mekanisk rörrensning

Problem i fastigheters avloppssystem beror oftast på bristande underhåll. Igenslammade avloppsledningar leder förr eller senare till stopp, med dyra och besvärliga reparationer som följd. En början till stopp i avloppet kan upptäckas i tid genom att vara uppmärksam på om avloppen börjar klucka och bubbla eller har dålig avrinning. Då är det hög tid att sätta in förebyggande åtgärder som högtrycksspolning och avloppsspolning av rören. Högtrycksspolning av avlopp är en metod som ger ett mycket bra resultat. När röret rengörs från rost, skräp och annat som kan förorsaka problem, så minskar risken för framtida stopp i avloppet. Rörspolning utförs i både små och stora rör, vi har ett stort urval av munstycken och annan utrustning för att rengöra och öppna stopp i rör och ledningar.

En effektiv och kontinuerlig underhållsspolning förebygger problemen och sker i olika etapper. Först högtrycksspolas ledningarna i källare/bottenplan ut till kommunens ledning. Därefter spolas stammarna upp till avluftningarna, varpå man går in i samtliga av fastighetens ledningar och högtrycksspolar stickledningarna ut till stammen.

Vid en villaspolning använder vi vanligt vatten utan tillsatser i tryck upp till 500 bar och specialmunstycke som ”slipar” rören rena från de flesta avlagringar. Om avlagringarna inte går bort med endast vatten använder vi en annan teknik där vi blandar spolning med mekanisk rörrensning. Det är oftast rostavlagringar samt kaustiksoda som man använde förr i tiden till avloppsstopp.

 

Se upp för träd nära rören

Ta en titt runt din fastighet och kolla om något träd växer intill rörledningar som går från huset ut till gatan. I så fall kan det vara klokt att ta bort trädet så att rötterna inte riskerar att växa in i rören och orsaka allvarliga stopp och skador.

Dagtid

Behöver du hjälp dagtid? Vi är bemannde från kl 08.00-16.00

Jourtid

Behöver du hjälp jourtid? Kl 16.00-08.00

Tjänster

Rörrensning

Villaspolning

Rörinspektion

Slamsugning

Relining

Tak & fasad

Service 24h om dygnet

Alltid snabbt på plats

Fast pris på alla våra jobb

Kompetenta medarbetare

ROT-avdrag på våra tjänster

Vi sätter kunden först

Trygghet med rätt kompetens

Vi är stolta över vårt arbete och över att kunna göra viktiga insatser med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Eftersom vår arbetsplats ofta är någons hem, är det viktigt för oss att visa respekt och lösa varje uppdrag så smidigt som möjligt.