Avloppsrensning

INGET AVLOPPSSYSTEM I VÄRLDEN ÄR UNDERHÅLLSFRITT!

Problem i fastigheters avloppssystem beror oftast på bristande underhåll.

Igenslammade avloppsledningar leder förr eller senare till stopp, med dyra och besvärliga reparationer som följd.

En början till stopp i avloppet kan upptäckas i tid genom att vara uppmärksam på om avloppen börjar klucka och bubbla eller har dålig avrinning. Då är det hög tid att sätta in förebyggande åtgärder som högtrycksspolning och avloppsspolning av rören.

Högtrycksspolning av avlopp är en metod som ger ett mycket bra resultat. När röret rengörs från rost, skräp och annat som kan förorsaka problem, så minskar risken för framtida stopp i avloppet.

Rörspolning utförs i både små och stora rör, vi har ett stort urval av munstycken och annan utrustning för att rengöra och öppna stopp i rör och ledningar.

En effektiv och kontinuerlig underhållsspolning förebygger problemen och sker i olika etapper. Först högtrycksspolas ledningarna i källare/bottenplan ut till kommunens ledning. Därefter spolas stammarna upp till avluftningarna, varpå man går in i samtliga av fastighetens ledningar och högtrycksspolar stickledningarna ut till stammen.

Vid en villaspolning använder vi vanligt vatten utan tillsatser i tryck upp till 500 bar med specialmunstycke som ”slipar” rören rena från de flesta avlagringar. Om avlagringarna inte går bort med endast vatten använder vi en annan teknik där vi blandar spolning med mekanisk rörrensning. Det är oftast rostavlagringar samt kaustiksoda som man använde förr i tiden till avloppsstopp.

SÅ HÄR GÅR EN AVLOPPSSPOLNING TILL

KÖKET: Avloppet under diskbänken spolas. Det underlättar om utrymmet är tomt när vi kommer.

BADRUMMET: Golvbrunnen och vasken spolas. Kontroll och eventuellt byte av trasiga vattenlås.

TVÄTTSTUGAN: Golvbrunnen och vasken spolas. Kontroll och eventuellt byte av trasiga vattenlås.

GRENLEDNING: Spolning av grenledningar ut till huvudledningen.

Genom en underhållsspolning återställer våra spoltekniker flödet i avloppssystemet. Metoden bygger på rengöring/rensning med vatten under variabelt tryck, med speciella munstycken. En villaspolning gör man i förebyggande syfte och då förutsätter vi att man inte ska ha stopp i avloppet när vi kommer dit. Det man kan göra däremot ifall man har stopp är att välja en stopp spolning i kombination med underhållsspolning.

Har ni tidigare avloppsproblem i huset har vi inspektionsutrustning och kan filma avloppssystemet för en låg merkostnad.

TIPS FÖR ATT FÖREBYGGA PROBLEM MED AVLOPPET

  • Häll inte ut matolja, smält smör och andra köksfetter i avloppet.
  • Använd inte kaustiksoda eller annan form av ”propplösare” i avloppet. Detta kan kristalliseras och bli hårt som cement.
  • Häll inte ut målarfärg, bruk, cement, fogmassa och annat byggnadsmaterial i golvbrunnar, toalettstol eller vaskar.
  • Spola inte ut våtstarkt papper, som t ex Torky, hushållspapper, pappershanddukar etc.
  • Urinsten är något som bildas i vissa fall och har utseende som cement och är lika hårt. Går ej att endast spola bort och kräver mekanisk rensning.

Håll koll på vad som hamnar i avloppet!

stopp_i_avlopp88

Var observant på vad du slänger i både vask och toalett. Avloppet är ju i första hand till för förbrukat vatten. Toalettens avlopp är dessutom avpassat att kunna föra bort exkrementer och till viss del toalettpapper. Utsätter du avloppen för onödigt stora påfrestningar får du också räkna med att de blir igenproppade.

Här är några av de vanligaste problemen, samt tips på hur man kan undvika dem.

NÅGRA FLER FRÅGOR?

99%

Är du fortfarande inte helt hundra på vad en rörspolning innebär? I så fall kontakta oss gärna längre ner på denna sida så svarar vi mer än gärna på alla dina frågor eller klicka på knappen nedanför för svaren på dem vanligaste frågorna.

Frågor & Svar

Kontakta Oss

Skicka E-Post Till Oss

Ditt Namn *

Din E-Post *

Ämne

Ditt Meddelande

Vid brådskande ärenden så var vänlig och ring in till oss på 0760-800 800 för att komma i kontakt med oss så fort som möjligt. Vi svarar vanligtvis kontaktformulär & e-post inom 24 timmar.

Jag förstår, mitt ärende är inte brådskande