Spolbil

 Är du i behov av effektiv avloppsrengöring är det avloppsjourens spolbilar du ska höra av dig till. Vi garanterar snabb och pålitlig service!

En spolbil är en maskin för rengöring och underhåll av avloppssystem. Denna specialiserade fordonstyp är konstruerad för att effektivt avlägsna smuts, avfall och stopp i rör och ledningar. Med sin kraftfulla sug- och spolmekanism kan spolbilen hantera olika typer av avfallsmaterial och skapa ett fritt flöde i avloppssystemet.

Spolbil för avlopp

En spolbil är nödvändig för att upprätthålla ett hälsosamt och rent avlopp. Genom att regelbundet rengöra avloppssystemet kan man förebygga blockeringar och avlägsna föroreningar som kan orsaka obehagliga luktproblem. Dessutom hjälper spolbilen att förhindra översvämningar och avvärja eventuella hälsorisker genom att säkerställa att avloppsvatten rinner smidigt och fritt. Sammantaget är spolbilen en viktig resurs för att upprätthålla fungerande avloppssystem och en ren och hälsosam miljö för oss alla.

 

 

Dagtid

Behöver du hjälp dagtid?

Vi är bemannade från kl 08.00-16.00

Jourtid

Behöver du hjälp jourtid?

Kl 16.00-08.00

Vanliga frågor & svar om spolning av avlopp

Hur lång tid tar spolning av avlopp?

Tiden det tar att spola avlopp beror på flera faktorer, inklusive längden på röret, graden av förorening och typen av blockering. Generellt sett kan spolning av avlopp ta några minuter till flera timmar.

Mindre blockeringar och lättare föroreningar kan ofta spolas bort på kort tid, vanligtvis inom 10 till 30 minuter. I dessa fall kan spolningen vara relativt snabb och smidig.

För mer allvarliga blockeringar eller hårt sittande föroreningar kan spolningen ta längre tid. Det kan kräva upprepade spolningar och användning av specialverktyg eller utrustning för att lossa och avlägsna blockeringen. I sådana fall kan spolningsprocessen ta flera timmar eller till och med längre tid, beroende på svårighetsgraden i situationen.

Det är viktigt att notera att spolning av avlopp är en specialiserad uppgift som bäst utförs av erfarna yrkespersoner. Vi på Avloppsjouren kan bedöma situationen, använda rätt tekniker och utrustning för att säkerställa att spolningen utförs effektivt och säkert.

Vad gör en spolbil?

Spolbilens funktion bygger på ett intelligent system som kombinerar högtrycksvatten och sugkapacitet. Genom att använda vatten med högt tryck kan spolbilen lösa upp och skölja bort oönskat material som sätter igen rören. Samtidigt används en stark sugfunktion för att avlägsna dessa rester och transportera dem till ett särskilt uppsamlingsutrymme.

Hur ofta ska man spola sina rör?

Vanligtvis spolar man rör vart 5:e år. Genom att regelbundet spola rören förlänger du livslängden på rören samt undviker risken för stopp och översvämningar.

Tjänster

Avloppsrensning

Avloppsspolning

Rörinspektion

Slamsugning

Relining

Tak & fasad

Service 24h om dygnet

Alltid snabbt på plats

Fast pris på alla våra jobb

Kompetenta medarbetare

ROT-avdrag på våra tjänster

Vi sätter kunden först

Trygghet med rätt kompetens

Vi är stolta över vårt arbete och över att kunna göra viktiga insatser med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Eftersom vår arbetsplats ofta är någons hem, är det viktigt för oss att visa respekt och lösa varje uppdrag så smidigt som möjligt.