Våra tjänster

Avloppsrensning

Avloppsspolning

Rörinspektion

Slamsugning

Relining

Tak & fasad

Att regelbundet underhålla avloppssystemet är en viktig del av att säkerställa att avloppsvattnet behandlas på ett säkert och effektivt sätt. Genom att utföra regelbundet underhåll av avloppssystemet kan man förhindra problem som exempelvis stopp i rör och dålig lukt. 

Det är också viktigt att regelbundet rengöra avloppsrören för att förhindra uppkomsten av blockeringar och obehagliga lukter. Detta kan göras med hjälp av professionell utrustning och kemikalier eller genom enklare metoder som exempelvis användning av vattenkokare och naturliga rengöringsmedel.

För att säkerställa att avloppssystemet fungerar som det ska, är det viktigt att genomföra regelbundna inspektioner. Detta kan upptäcka eventuella problem i avloppssystemet i ett tidigt skede, vilket kan förhindra allvarliga problem senare.

Att anlita en professionell firma för avloppsunderhåll kan hjälpa till att säkerställa att avloppssystemet fungerar på ett optimalt sätt. Att utföra regelbundet avloppsunderhåll kan minska risken för allvarliga problem och säkerställa att avloppssystemet fungerar som det ska. Genom att följa rekommenderade rutiner och anlita professionell hjälp vid behov, kan man skapa en hälsosam och ren miljö.

Dagtid

Behöver du hjälp dagtid?

Vi är bemannade från kl 08.00-16.00

Jourtid

Behöver du hjälp jourtid?

Kl 16.00-08.00

Trygghet med rätt kompetens

Vi är stolta över vårt arbete och över att kunna göra viktiga insatser med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Eftersom vår arbetsplats ofta är någons hem, är det viktigt för oss att visa respekt och lösa varje uppdrag så smidigt som möjligt.