Väldigt relevant fråga tycker vi på Avloppsjouren,

Dem flesta vill inte ha med råttor att göra, i alla fall inte inomhus. Vi på Avloppsjouren tycker att ifall man inte har gjort det någon gång sedan köpet av din fastighet så är det verkligen dags, har man gjort det en gång i alla fall så har man bra koll på hur läget ligger till och ifall man behöver ta till någon åtgärd inom en snar framtid eller längre fram. Ifall allt är okej så rekommenderar vi ändå att man underhållsspolar sin avloppsledning vart tredje till vart femte år för att vara helt säker att slippa driftstörningar.

  • En rörinspektion rörfilmning kan vara värdefull information för din fastighet
  • Rotpaket kan sitta så hårt att man måste göra en rotskärning

Avloppsjouren har certifierade rörinspektörer via STVF (Sveriges TV-Inspektionsföretag), vilket innebär att man går in med kamera för att filma i avloppsrör vilket vi rekommenderar att göra regelbundet i en fastighet och detta är inte som vi säger som säljnings trick, utan mer för att uppmärksamma er där hemma hur bra det faktiskt är för en liten mer summa vid t.ex en underhållsspolning och få totalkoll på avloppsrören och få information om framtida fel som garanterat kommer så slipper man akuta framtida problem och får kanske gott om tid på sig att ta fram lämplig lösning på det framtida avloppsproblemet. Om avloppsrören inte sköts om ordentligt riskerar man att få akuta stopp i avlopp av fettavlagringar och annat smuts. Med tiden får man stopp i avloppet, väldigt svårt att undvika även för den mest skötsamma; speciellt om man har gamla avloppsrör te.x gjutjärn från innan 70-talet. Moderna plaströr har mycket bättre glid och oftast bättre lagda med nyare tänk och rätt fall och koppling.

Läs mer om rörinspektion: Rörinspektion & Rörinspektion FAQ

Läs mer om hur du bättre kan ta hand om ditt avloppssystem: Avloppsjourens avlopps skötsel guide

Vanliga fel som påträffas

I avloppsrör finns det många olika fel som kan påträffas. Om det inte är besök av råttor som i Stockholm, kan det till exempel handla om sprickor, läckage, avlagringar eller stopp i avloppet. Alla dessa kan i längden orsaka kostsamma stopp i avloppet och kanske till och med översvämning i fastigheten. Avloppsjouren vill informera er om några anledningar

Skarvförskjutning

Ett vanligt fel är att en rörskarv i avloppet inte monterats på rätt sätt. En skarvförskjutning kan göra att papper och annat fastnar lätt, vilket kan orsaka jobbiga driftstörningar eller till och med stopp i avloppet. En skarvförskjutning är även förenat med risker för läckage, vilket kan leda till vattenskador i fastigheten. Ofta kan man lösa problemet med hjälp av rörinfodring av avloppsrör. Avloppsjouren har en reliningsansvarig som kan komma och titta på arbetet och även lämna en kostnadsfri offert för relining / rörinfodring.

Rötter i avloppsrör

Ett annat problem som kan orsaka allvarliga driftstörningar är om rötter i avloppsrör från närliggande träd har tagit sig in i rören. Det här uppstår ofta till följd av undermåligt monterade rör i samband med att många träd finns i närheten av rören. Stopp i avloppet som kan uppstå av att rötter har trängt sig i rören, är ofta svåra. Ofta räcker det inte heller med att Avloppsjouren högtrycksspolar bort dem, utan de måste gå in och fräsa bort dem mekaniskt. Efter det använder vi i relining för att undvika rötter i avloppsrör.

Spackel och betong

Något som syns allt mer och mer i avloppen, är spackel och betong. Förmodligen har de blivit över efter en badrumsrenovering och spolats ner i avloppet. Spackel och betong kan orsaka svåra driftstörningar i avloppen, och är väldigt svårt och komplicerat att få bort. Stopp i avloppet kan lätt uppstå. Problemet kan man oftast lösa med så kallad relining / rörinfodring.

Råttor

Råttor orsakar kanske inte stopp i avloppet, men likväl är det ett skadedjur som man inte vill ha i sin fastighet. Inte sällan är det i Stockholm som råttor påträffas, och de som utför en rörinspektion försöker då lokalisera hur råttan kan ha tagit sig in i rören. Det är givetvis inte bara i Stockholm som råttor påträffas – men besöken från dem är många där. Våra filmoperatörer på Avloppsjouren stöter på råttor och andra smådjur i avloppsrör med jämna mellanrum. Avloppsjouren installerar gärna råttstopp till din fastighet i kombination med någon av våra andra tjänster för att undvika att dem tar sig in i er fastighet.