Relining 1

Ett tryggt och bra val!

Relining är ett samlingsbegrepp för att förnya och renovera rörledningar från insidan. Relining är ett alternativ till stambyte som medför ett mindre ingrepp i fastigheten. Genom att installera nya rör inuti de gamla rören behöver man inte bryta upp tätskikt, golv eller väggar. Relining sker snabbt och är relativt störningsfritt, vilket innebär att de som bor i fastigheten kan bo kvar under hela renoveringstiden.

Även företag i fastigheten kan i lugn och ro bedriva sin verksamhet utan kostnadskrävande driftstörningar. Efter cirka 40-50 år är de gamla rören oftast utslitna och behöver bytas eller relinas. Görs inte detta är det bara en tidsfråga innan de börjar läcka och vattenskador är ett faktum. Tekniken är en trygg och enkel renoveringsmetod, där vi skapar nya hållfasta rör i det befintliga systemet.

Kontakta oss och vi berättar mer om totalrenovering av hela avloppssystem, lagning av akuta skador eller relining i kombination med byte av avloppsrör.

Vi arbetar med fyra olika reliningmetoder:

Long line
Ett nytt rör installeras med hjälp av tryckluft, där en specialstrumpa skjuts in i det gamla röret. Resultatet blir ett helt nytt självbärande rör med lika slät yta och med en hållbarhet som ett nytt PP-rör.

Point line
Samma teknik som Long line men används vid punktlagning av en akut eller begränsad skada.
Vi brukar beskriva det som att sätta på ett plåster.

Spray line
En utmärkt teknik för att utföra mindre punktlagningar samt relining av grenledningar där strumplagning inte kommer åt. Ett nytt rör skapas inuti det gamla genom att spruta in fodringsmassa som härdar på insidan av rörväggarna, där resultatet skapar ett nytt, tätt, slätt och elastiskt rör.

Hybridteknik
Genom att använda två metoder vid en fullständig relining av avloppssystemet, får man ett resultat av ett skarvlöst, flexibelt rör.

Trygghet med rätt kompetens

Vi är stolta över vårt arbete och över att kunna göra viktiga insatser med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Eftersom vår arbetsplats ofta är någons hem, är det viktigt för oss att visa respekt och lösa varje uppdrag så smidigt som möjligt.