• underhållsspolning med inspektionsfilmning
  • inspektionsfilmning

Avloppsjouren utför underhållsspolning med inspektionsfilmning. Så här får du koll på avloppet.

Mer om underhållsspolning: Underhållsspolning / Rörspolning / Spolning / Villaspolning

Mer om inspektionsfilmning: Rörinspektion / Rörfilmning / Inspektionsfilmning

Avloppsjouren anser att ditt avlopp är som ett isberg. Du kan aldrig veta vad som döljer sig under ytan. Ditt avlopp är självklart inget isberg. Alla vet att ett isberg är ett stort stycke is som driver runt på havet och att ca 70% av isberget är under ytan. Men två helt olika saker kan ändå dela ett signalement som förknippar dem. Nämligen att man får en missledande bild vid första ögonkastet. Man måste kunna se under ytan för att se helheten. För att kunna förebygga problem, ta reda på statusen och livslängden på ens avlopp måste man ha en helhets syn. Avloppsjouren visar er hela bilden genom att sticka ner en inspektionskamera och filma igenom hela systemet. Man kan ha skador som t.ex rost på sitt avlopp utan att veta om det, eftersom de stora problemen döljer sig under ytan. Avloppsjouren är auktoriserad rörinspektör enligt STVF.

Avloppsjouren är certifierad av Sveriges TV-Inspektionsföretag STVF

Avloppsjouren tipsar att en underhållsspolning med inspektionsfilmning höjer värdet på din fastighet väsentligt och du får bra koll på läget.

Ett väl underhållet rörsystem kan dessutom höja värdet på din fastighet vid en eventuell försäljning. En av de vanligaste frågorna vid en husvisning är ”är stammarna bytta?”. Om du då kan visa upp dokumentation på en regelbunden underhållsspolning, kommer du förmodligen inte ha några problem med att sälja din fastighet. Med det bevisar du också att dina avloppsrör är i bra skick och risken för stopp i avloppet, stopp i toalett eller att det luktar illa i avloppet är väldigt liten. Just för att ni har gjort en regelbunden avloppsspolning och en regelbunden avloppsrensning

Så här går en avloppsspolning till:

  • Köket: Avloppet under diskbänken spolas. Det underlättar om utrymmet är tomt när vi kommer.
  • Badrummet: Golvbrunnen och vasken spolas. Kontroll och eventuellt byte av trasiga vattenlås.
  • Tvättstugan: Golvbrunnen och vasken spolas. Kontroll och eventuellt byte av trasiga vattenlås.
  • Grenledning: Spolning av grenledningar ut till huvudledningen.

Genom en underhållsspolning med filmning återställer våra spoltekniker flödet i avloppssystemet. Metoden bygger på rengöring/rensning med vatten under variabelt tryck, med speciella munstycken. Vi kan med våra aggregat till exempel spola bort flytspackel, härdade fetter, urinsten, med mera. Har ni tidigare avloppsproblem i huset har vi inspektionsutrustning och kan filma avloppssystemet för en låg merkostnad.

Bubblar det i avloppet? Rinner vattnet inte undan med samma fart som tidigare? Känner du till Avloppsjouren? Vi är ett väl känt företag inom vatten & avlopp i södra Sverige. Det gör inget om du inte vet vem vi är och vad vi kan göra för att underlätta er vardag. Avloppsjouren letar alltid efter nya kontakter, möjligheter och utmaningar. Vi växer ständigt och utvecklas efter varje år.

Om du känner igen någon av underliggande bör du fundera på att göra vid era avlopp. För inget avlopp är underhållsfritt och livslängden på rören är inte för evigt.

Lukt från källare kan vara ett tecken på stopp i avloppet!

Trasiga brunnar eller otäta rensluckor, igenslammade golvbrunnar eller vattenlås, dåliga rör med läckage eller grundvattengropar, fettavskiljare eller oljeavskiljare m.m ökar risken för stopp i avloppet.

Hår och tvålrester som sitter fast i vattenlås eller ledning. Främmande föremål ökar risken för marginellt risken att få stopp i avloppet.

Trög avrinning i kök pga. slam från matrester, diskmedel, matolja. skarpa böjar, sidodragningar, fel dimension på rör eller dålig avluftning.

Trög avrinning i badrum pga hår från duschen, skönhetsprodukter spolas ner i vasken och toaletten. Våtservetter, binder hushållspapper eller främmande föremål spolas ner.

Eller är det skarpa böjar, sidodragningar, fel dimension på rör eller dålig avluftning som skapar problemet?

Det kan det vara dags att underhållsspola avloppet i er fastighet och få ert avloppssystem filmat?

Avloppsjouren erbjuder dig professionell och säker avloppsspolning med kraftfulla aggregat, miljövänliga metoder & erfaren personal. Vi erbjuder er jour dygnet runt och kan rycka ut och hjälpa dig när det behövs! Avloppsjouren har personal redo att rycka ut i varje storstad runt om i Skåne. Vi har fast pris på stopp och lämnar garanti på allt vi gör.

Underhållsspolning med inspektionsfilmning i flerbostadshus är en av Avloppsjourens specialiteter.

Vi har lång erfarenhet av denna typ av spolning och ställer kundens önskemål i fokus. Det är helt normalt att avloppsrör täpps till efter lång användning. Ledningarna i ett hus kopplas samman i en utgående samlingsledning. Här blandas allt som spolas ut från köket, badrum, WC & tvättstuga. Dagens rengöringsprodukter, såsom tvättmedel, diskmedel, grovrent mm är effektiva mot smuts, men också mot de bakterier som naturligt bryter ner rester i avloppet. Därför är det vanligare med stopp i avloppet idag, än för 30 år sedan. Dessutom har vi en tendens idag att hälla ut mer fetter i köksvasken, än man gjorde förr.

En planerad rörspolning & underhållsspolning med inspektionsfilmning är därför mer ekonomiskt än akuta fall.
Planerad underhållsspolning med inspektionsfilmning innebär att rörspolning sker kontinuerligt enligt planerade intervaller och du får bra överblick på läget på avloppsledningarna på köpet.
Vi rekommenderar underhållsspolning med 3-5 års intervaller för att undvika att rören täpps igen av rost, smuts och beläggningar, och ifall man inte har filmat innan så kan man passa på att ta en underhållsspolning med filmning för en liten mer kostnad. Har man redan filmat avloppsrören inom de senaste åren så har man troligtvis rätt så bra koll på läget och räcker med en underhållsspolning.

Inget avlopp är underhållsfritt och brist på underhåll förminskar livslängden.

Genom planerat underhåll av avloppssystemen undviker du stopp i avloppet med översvämning som följd. Du kommer i god tid upptäcka och åtgärda eventuella brister, kontinuerligt underhåll och rörspolning är en bra investering. Akuta stopp i avloppet beror oftast på bristande underhåll, främmande föremål i röret eller utslitna stammar.

Ett begynnande stopp kan upptäckas i tid genom att avloppen börjar klucka och bubbla eller har dålig avrinning. Då är det hög tid att sätta in förebyggande åtgärder som högtrycksspolning och rörspolning.

Om du råkar ut för stopp i avloppet så beror det normalt inte på att avloppsrören är utslitna. Ökad användning av fett och oljor i matlagningen, energibesparingar som ger minskade flöden och lägre varmvattentemperatur bidrar till stopp i avloppet. Genom att underhålla avloppet & spola avloppsrör på rätt sätt minskar du risken att råka ut för stopp i avloppet. Om olyckan trotts detta är framme, hjälper Avloppsjouren dig med att lösa ditt stopp i avloppet! trög avrinning i kök pga. slam från matrester, diskmedel, skarpa böjar, sidodragningar, fel dimension på rör eller dålig avluftning. Åtgärder: Avloppsspolning

Vi har ett gammalt slogan som lyder: vi förlorar hellre pengar än förtroende.

Det har gjort att vi alltid strävar efter att få alla våra kunder nöjda. Ett sätt det är att informera hur man undviker onödiga kostnader och stopp i avloppet. Inget avlopp i världen är underhållsfritt. (om man inte underhåller bilen kan motorn skära, kopplingen kan släppa eller slitage kan förstöra hela bilen.) Med tiden så krymper ditt avloppsrör, beläggningar samlar sig och röret blir mindre med tiden, det ökar risken för stopp i avloppet. Beläggningen kan bli hård som sten och det är en kostsam och tidskrävande att få bort. En bil måste man underhålla med jämna mellanrum för att den ska fungera, samma sak med avloppet. Skillnaden är att ni servar och besiktar er bil för att den ska fungera felfritt. Man tänker bara på avloppet när ett problem har uppstått, ofta ett onödigt problem som hade gått att undvika ifall man underhöll det.

Har du drabbats av återkommande problem med dina rörledningar så att du behöver rensa ditt avlopp?

Vi på Avloppsjouren kan utföra en rörinspektion av ditt avloppsystem. Vi granskar i rören från insidan med hjälp av filmutrustning för att se vad som är problemet och hur felet kan åtgärdas.

Det kan finnas många anledningar till att det uppstår problem i dina avloppsrör, när det gäller stopp i avloppet är det bra att gå till botten med problemet. Det kan bero på sättningar, ansamlingar av material, rötter, dåligt fall, rörbrott etc. Med hjälp av en kamera som anpassas efter rörets dimension går vi in och filmar hur det ser ut inuti röret och vi kan därmed se exakt vilka insatser som behöver sättas in. Kamerautrustningen filmar i 360 graders vinkel och är vattentät.Våra inspektörer har många års erfarenhet just för att du skall få en bra och säker service. En rörinspektion föregås oftast av en högtrycksspolning av ledningssystemet och ibland också slamsugning, för att kunna komma åt och se var problemet finns

Har du problem med att vattnet inte rinner ner ordentligt, bubblar det när du spolar i handfat och toalett eller luktar det illa?

Då kan det vara värt att spola rent innan det blir stopp. Har det redan blivit stopp i avloppet hjälper vi naturligtvis dig med det. Vi använder en metod som tillåter högre tryck vid spolningen än normalt. Trycket är mellan 50 och 450 bar beroende på stammarnas kondition och beläggningsgrad. Avloppsjouren är ett väletablerat spolföretag med lång erfarenhet av underhållsspolning med inspektionsfilmning, avloppsspolning och rörinspektion. Vårt fokus är att alltid leverera högsta kvalitet, all personal är utbildad och certifierad inom sitt område. Vi har kapacitet att sköta all service för både små och stora avloppssystem i fastigheter.

Avloppssystem som är 30 år eller äldre är överrepresenterade i statistiken och står för nästan 60% av alla rapporterade vattenskador. Upp till 80% av dessa skador beror på korrosion i rören. Genom Rörinspektion tar vi reda på rörstatusen i er fastighet och åtgärdar eventuella brister.

Avloppsstopp – stopp i avloppet / stopp i toalett. Våra tjänster går på ROT-avdrag och vi erbjuder garanti på våra tjänster. Vi finns där för dig. Vanliga symptom för stopp i toalett eller stopp i avloppet är obehaglig lukt eller vattnet som inte rinner av. Upplever man dålig avrinning i badrummet är den bästa åtgärden högtrycksspolning. Det samma gäller om man har liknande problem i köket. Vi använder oss av skonsamma metoder för att lösa stopp i avloppet. En rörspolning med roterande munstycken samt hetvatten ser till att rören blir rena och håller långsiktigt. Ett sämre flöde eller stopp i avloppet beror vanligtvis inte på att fastighetens avloppsrör är utslitna. Allt ifrån fett och olja, till hår eller för mycket papper bidrar till stopp i avloppet. Bäst är att själv tänka på vad man stoppar i avloppet men vi hjälper gärna till, både med underhåll och avloppsrensning.

Regelbunden hetvattenspolning förlänger även rörens livslängd.

Du vinner så mycket på att regelbundet underhålla avloppen. Om du då och då låter avloppen spolas rena med hett vatten förebygger du krävande problem så som stopp i avloppet och översvämningar. Det allra billigaste sättet av ta hand om stopp i avloppet är självklart att undvika det helt och hållet. Av denna anledning gäller det att underhålla avloppen ordentligt. Detta är självklart inte någon garanti för att det aldrig blir stopp i avloppet men risken minskar iaf kraftigt.

Avloppsjouren är ett företag som arbetar över hela Skåne. Vi har personal som utgår från alla olika typer av orter runt om i Skåne. Stora som små. Det är därför Avloppsjouren alltid är snabbt på plats oavsett vilken tid det är på dygnet. Arbetsplatsen är stor men med hjälp av smart planering körs inte långa sträcker ofta. Vilket uppskattas av personalen men framför att av miljön.

Varje jobb är unikt och då krävs det unika lösningar.

Avloppsjouren vet att alla avlopp i världen behöver underhållas, inga avloppssystem är underhållsfria helt enkelt. Men det är där vi kommer in i bilden och hjälper dig mer än gärna, vi har även skrivit en massa artiklar med tips för hemmafixaren.