Ledningssökning

Upptäck fördelarna med ledningssökning för att undvika oönskade överraskningar. Vår professionella tjänst för ledningssökning använder avancerad teknik för att lokalisera och kartlägga underjordiska rör, kablar och ledningar. Med exakt information kan du undvika skador, förenkla byggprojekt och säkerställa säkerheten. Boka vår ledningssökningstjänst idag och få trygghet i din markanvändning.

Vad är ledningssökning?

Ledningssökning är en process där specialutrustning används för att lokalisera och identifiera underjordiska rör, kablar och ledningar. Genom att använda tekniker som markradar, elektromagnetiska vågor eller radiosignaler kan man noggrant kartlägga var dessa ledningar finns.

Ledningssökning är viktigt för att undvika att skada eller störa befintliga ledningar vid byggprojekt eller grävningar. Det bidrar till att säkerställa säkerheten, minska risken för oavsiktlig nedgrävning av ledningar och underlätta planeringen av markarbeten.

Genom att genomföra en ledningssökning kan man få exakt information om var ledningar finns och ta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika eventuella problem eller incidenter.

När behöver jag en ledningssökning?

Det finns flera situationer när du kan behöva ledningssökning:

Inför byggprojekt: Innan du påbörjar bygg- eller grävarbeten är det viktigt att utföra en ledningssökning för att undvika att skada befintliga rör, kablar eller ledningar som ligger under marken. Det hjälper till att säkerställa en smidig och säker byggprocess.

Vid renovering eller tillbyggnad: Om du planerar att renovera eller göra tillägg till ditt befintliga hem eller fastighet kan ledningssökning vara nödvändig för att identifiera och undvika att skada existerande ledningar vid grävningar eller konstruktion.

Innan markförändringar: Om du tänker göra förändringar i din trädgård eller mark, som att plantera träd, anlägga en damm eller lägga gräsmatta, är det viktigt att utföra en ledningssökning för att undvika att skada eller störa underjordiska ledningar.

Vid misstänkta läckor eller problem: Om du upplever problem som vattenläckor eller avbrott i vatten- eller avloppssystemet kan en ledningssökning vara nödvändig för att lokalisera och åtgärda problemet.

 

Kontakta oss på Avloppsjouren för att bedöma omständigheterna och avgöra om en ledningssökning är nödvändig i ditt specifika fall.

Dagtid

Behöver du hjälp dagtid?

Vi är bemannade från kl 08.00-16.00

Jourtid

Behöver du hjälp jourtid?

Kl 16.00-08.00

Hur går en ledningssökning till?

En ledningssökning utförs vanligtvis av specialiserade tekniker och involverar följande steg:

Insamling av information: Först samlas information om det område där ledningssökningen ska utföras. Det kan inkludera tidigare ritningar, kartor eller annan dokumentation som ger en uppfattning om vilka ledningar som kan finnas under marken.

Användning av specialutrustning: Teknikern använder avancerad utrustning som markradar, elektromagnetiska detektorer eller radiosändare för att lokalisera och identifiera ledningarna. Dessa enheter skickar signaler genom marken och detekterar förändringar i detekterade signaler när de träffar på underjordiska rör eller kablar.

Markering av ledningar: När ledningar har lokaliserats, markeras de vanligtvis med färgade markeringar, flaggor eller sprayfärg på markytan. Detta hjälper till att tydligt indikera var ledningarna går och undvika oavsiktliga skador under byggprojekt eller grävningar.

Rapportering och dokumentation: Efter att ledningssökningen har genomförts sammanställs en rapport som innehåller information om de lokaliserade ledningarna och deras position. Denna rapport kan användas som referens i framtiden vid planering av byggprojekt eller andra markarbeten.

Tjänster

Avloppsrensning

Avloppsspolning

Rörinspektion

Slamsugning

Relining

Tak & fasad

Service 24h om dygnet

Alltid snabbt på plats

Fast pris på alla våra jobb

Kompetenta medarbetare

ROT-avdrag på våra tjänster

Vi sätter kunden först

Trygghet med rätt kompetens

Vi är stolta över vårt arbete och över att kunna göra viktiga insatser med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Eftersom vår arbetsplats ofta är någons hem, är det viktigt för oss att visa respekt och lösa varje uppdrag så smidigt som möjligt.