Relining Skåne

– Renovering av avlopp

Vi är din dedikerade partner för relining av avloppsrör i hela Skåne. Med hjälp av relining ger vi dina gamla rör ett nytt liv genom att installera nya rör i de gamla. Detta är en snabb och kostnadseffektiv renoveringsmetod för dina avloppsrör.

Vad innebär relining?

Relining är en teknik där man förnyar existerande rörsystem genom att applicera ett nytt, starkt och hållbart skikt på insidan av avloppsrören. Genom att använda rörinfodring återställer man rörens funktion utan att behöva byta ut hela rörsystemet eller genomföra ett omfattande stambyte.

Relining är en ekonomiskt fördelaktig lösning som även bidrar till att minska miljöpåverkan eftersom det undviker behovet av omfattande renoveringar eller användning av stora mängder nytt material. Dessutom minskar risken för framtida problem som kan uppstå när äldre rör börjar försämras och rosta.

Relining i Skåne – en smart investering

Vår teknik är en trygg, enkel och effektiv metod som bara brukar ta några dagar per hushåll. Ni som bor i fastigheten kan bo kvar i under tiden, då vi inte behöver ta bort gamla rör eller till exempel riva upp golv.

Dagtid

Behöver du hjälp dagtid?

Vi är bemannade från kl 08.00-16.00

Jourtid

Behöver du hjälp jourtid?

Kl 16.00-08.00

Hur länge håller relining av rör?

Även företag i fastigheten kan i lugn och ro bedriva sin verksamhet utan kostnadskrävande driftstörningar. Efter cirka 40-50 år är de gamla rören oftast utslitna och behöver bytas eller relinas. Görs inte detta är det bara en tidsfråga innan de börjar läcka och vattenskador är ett faktum.

Hur går en relining av rör till?

Tekniken är en trygg och enkel renoveringsmetod, där vi skapar nya hållfasta rör i det befintliga systemet.

Vi berättar gärna mer om totalrenovering av hela avloppssystem, lagning av akuta skador eller relining i kombination med byte av avloppsrör.

Relining istället för stambyte?

Om läckan är framme kan vi hjälpa dig med att laga hålet i röret från insidan.

Fördelar med relining:
• Ger minimal störning för de boende
• Kostnadseffektiv renoveringsmetod för avloppsrör
• Ett miljövänligare alternativ
• Resurssnålt med minimalt mängd avfall
• Inga ingrepp i fastighetens konstruktion
• Anpassade metoder efter fastighetens förutsättningar

Vi arbetar med fyra olika reliningmetoder:

Long line
Ett nytt rör installeras med hjälp av tryckluft, där en specialstrumpa skjuts in i det gamla röret. Resultatet blir ett helt nytt självbärande rör med lika slät yta och med en hållbarhet som ett nytt PP-rör.

Point line
Samma teknik som Long line men används vid punktlagning av en akut eller begränsad skada.
Vi brukar beskriva det som att sätta på ett plåster.

Spray line
En utmärkt teknik för att utföra mindre punktlagningar samt relining av grenledningar där strumplagning inte kommer åt. Ett nytt rör skapas inuti det gamla genom att spruta in fodringsmassa som härdar på insidan av rörväggarna, där resultatet skapar ett nytt, tätt, slätt och elastiskt rör.

Hybridteknik
Genom att använda två metoder vid en fullständig relining av avloppssystemet, får man ett resultat av ett skarvlöst, flexibelt rör.

Du ställer frågorna – Vi ger svaren!

För ett prisvärt rörbyte – kontakta oss och vi berättar mer om totalrenovering av hela avloppssystemet, lagning av akuta åtgärder eller relining i kombination med byte av avloppsrör.

Tjänster

Avloppsrensning

Avloppsspolning

Rörinspektion

Slamsugning

Relining

Taktvätt

Service 24h om dygnet

Alltid snabbt på plats

Fast pris på alla våra jobb

Kompetenta medarbetare

ROT-avdrag på våra tjänster

Vi sätter kunden först

Trygghet med rätt kompetens

Vi är stolta över vårt arbete och över att kunna göra viktiga insatser med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Eftersom vår arbetsplats ofta är någons hem, är det viktigt för oss att visa respekt och lösa varje uppdrag så smidigt som möjligt.