• Underhållsspolning isberg
  • underhållsspolning

Underhållsspolning utav ditt avlopp för att likheterna mellan avloppet och ett isberg är fler än ni tror.

Ditt avlopp är självklart inget isberg. Alla vet att ett isberg är ett stort stycke is som driver runt på havet och att ca 70% av isberget är under ytan. Men två helt olika saker kan ändå dela ett signalement som förknippar dem. Nämligen att man får en missledande bild vid första ögonkastet. Man måste kunna se under ytan för att se helheten. För att kunna förebygga problem, ta reda på statusen och livslängden på ens avlopp måste man ha en helhets syn. Avloppsjouren visar er hela bilden genom att sticka ner en inspektionskamera och filma igenom hela systemet.

Man kan ha skador, rost på sitt avlopp utan att veta om det, eftersom dem stora problemet döljer sig under ytan. Avloppsjouren är auktoriserad Rörinspektör enligt STVF. Förhoppningsvis kan vi informera er vikten utav att beställa en underhållsspolning med denna artikel. Det finns många fördelar och ingen nackdel att unna sitt avlopp en underhållsspolning. Risken att få stopp minskar, livslängden ökar och med en underhållsspolning vart fjärde till femte år är allt som behövs.


Avloppsjouren tipsar att en underhållsspolning höjer värdet

Ett väl underhållet rörsystem kan dessutom höja värdet på din fastighet vid en eventuell försäljning. Allt som behövs är en underhållsspolning vart femte år. En av de vanligaste frågorna vid en husvisning är ”är stammarna bytta?”. Om du då kan visa upp dokumentation på en regelbunden underhållsspolning, kommer du förmodligen inte ha några problem med att sälja din fastighet. Med det bevisar du också att dina avloppsrör är i bra skick och risken för stopp i avloppet, stopp i toalett eller att det finns ett illaluktande avlopp är väldigt liten. Just för att ni har gjort en regelbunden underhållsspolning och en regelbunden avloppsrensning

Så här går en underhållsspolning till:

KÖKET: Avloppet under diskbänken spolas. Det underlättar om utrymmet är tomt när vi kommer för att vi snabbt kan komma till och underhållsspola.

BADRUMMET: Golvbrunnen och vasken spolas. Kontroll och eventuellt byte av trasiga vattenlås.

TVÄTTSTUGAN: Golvbrunnen och vasken spolas. Kontroll och eventuellt byte av trasiga vattenlås.

GRENLEDNING: Underspolning av grenledningar ut till huvudledningen.

Genom en underhållsspolning återställer våra spoltekniker flödet i avloppssystemet. Metoden bygger på rengöring/rensning med vatten under variabelt tryck, med speciella munstycken. Vi kan med våra aggregat till exempel spola bort flytspackel, härdade fetter, urinsten, med mera. Har ni tidigare avloppsproblem i huset har vi inspektionsutrustning och kan filma avloppssystemet för en låg merkostnad. Vi rekommenderar att beställa en underhållsspolning med inspektionsfilmning ifall ni inte har underhåll ert avlopp innan. Först underhållsspolar vi för att få bort att skit och beläggningar, efter det filmar vi för att ta reda på statusen på ert avlopp. Underhållsspolningen är nyckeln för ett fungerande avloppssystem.